نتایج جستجو در سایت

طب درد: یک رویکرد بین رشته ای مبتنی بر مورد - بیهوشی
Pain Medicine: An Interdisciplinary Case-Based Approach 2015
طب درد: یک رویکرد بین رشته ای مبتنی بر مورد
اطلس بی حسی منطقه ای - بیهوشی
Browns Atlas of Regional Anesthesia 2021
اطلس بی حسی منطقه ای
خود ارزیابی بیهوشی و بررسی هیئت مدیره - بیهوشی
Anesthesiology Self-Assessment and Board Review 2017
خود ارزیابی بیهوشی و بررسی هیئت مدیره
Certification Review for PeriAnesthesia Nursing 2018 - پرستاری
Certification Review for PeriAnesthesia Nursing 2018
زیست شناسی مولکولی و سلولی ویروس ها - ایمونولوژی
Molecular and Cellular Biology of Viruses 2019
زیست شناسی مولکولی و سلولی ویروس ها
عوارض در بی حسی عصبی - بیهوشی
Complications in Neuroanesthesia 2016
عوارض در بی حسی عصبی
A Practical Approach to Pediatric Anesthesia  2015 - بیهوشی
A Practical Approach to Pediatric Anesthesia 2015
مراقبت های ویژه ایروین و ریپه* - بیهوشی
Irwin and Rippe s Intensive Care Medicine 3 Vol 2018
مراقبت های ویژه ایروین و ریپه*
زنان و زایمان Netter - زنان و مامایی
Netter Obstetrics and Gynecology 2018
زنان و زایمان Netter
سونوگرافی فلیشر در مامایی و زنان، ویرایش هشتم - زنان و مامایی
Fleischer's Sonography in Obstetrics & Gynecology, Eighth Edition 2018
سونوگرافی فلیشر در مامایی و زنان، ویرایش هشتم
BRS آسیب شناسی - آزمون های امریکا Step 1
BRS Pathology 2021
BRS آسیب شناسی
مشکلات قلبی در بارداری - زنان و مامایی
Cardiac Problems in Pregnancy 2020
مشکلات قلبی در بارداری
زنان و زایمان - زنان و مامایی
Obstetrics and Gynaecology 2017
زنان و زایمان
زنان و زایمان عملیاتی - زنان و مامایی
Cunningham and Gilstraps Operative Obstetrics 2017
زنان و زایمان عملیاتی
مدیریت شیردهی برای پزشک - زنان و مامایی
Breastfeeding Management For The Clinician 2016
مدیریت شیردهی برای پزشک
پیشرفتهای ترجمه ای در سرطانهای زنان - زنان و مامایی
translational advances in gynecologic cancers 2017
پیشرفتهای ترجمه ای در سرطانهای زنان
سونوگرافی جمجمه ای نوزادان - زنان و مامایی
Neonatal Cranial Ultrasonography 2019
سونوگرافی جمجمه ای نوزادان
دستورالعمل های مبتنی بر شواهد مادر و جنین و زنان و زایمان - زنان و مامایی
Maternal-Fetal and Obstetric Evidence Based Guidelines 2016
دستورالعمل های مبتنی بر شواهد مادر و جنین و زنان و زایمان
اروژینکولوژی و جراحی ترمیمی لگن - زنان و مامایی
Urogynecology & Pelvic Reconstructive Surgery 2016
اروژینکولوژی و جراحی ترمیمی لگن
Berek & Hacker’s Gynecologic Oncology 2021 - زنان و مامایی
Berek & Hacker’s Gynecologic Oncology 2021
نفرولوژی کودکان اونر - اطفال
Pediatric Nephrology Avner 3 Vol 2016
نفرولوژی کودکان اونر
مهارت های عمل مامایی - زنان و مامایی
Skills for Midwifery Practice 2016
مهارت های عمل مامایی
ملزومات زنان و زایمان - زنان و مامایی
Essentials of Obstetrics 2017
ملزومات زنان و زایمان
راهنمای زنان و زایمان مشاوره ای و بستری - زنان و مامایی
Handbook of Consult and Inpatient Gynecology 2016
راهنمای زنان و زایمان مشاوره ای و بستری
مراقبت های ویژه پرستاری از زایمان و کودکان - پرستاری
Safe Maternity & Pediatric Nursing Care 2020
مراقبت های ویژه پرستاری از زایمان و کودکان
کتاب درسی برای Mrcog - 1: علوم پایه در زنان و زایمان - زنان و مامایی
Textbook for Mrcog - 1: Basic Sciences in Obstetrics & Gynaecology 2019
کتاب درسی برای Mrcog - 1: علوم پایه در زنان و زایمان
ایمان ، لافر ، زنان و زایمان کودکان و نوجوانان گلدشتاین - زنان و مامایی
Emans, Laufer, Goldstein Pediatric and Adolescent Gynecology Tabdili 2Vol 2020
ایمان ، لافر ، زنان و زایمان کودکان و نوجوانان گلدشتاین
ملزومات معاینه بالینی - مقدمه ای بر مهارت های بالینی (و نحوه قبولی در امتحانات بالینی شما) - آزمون های استرالیا
Talley & O Connor Clinical Examination Essentials 2020
ملزومات معاینه بالینی - مقدمه ای بر مهارت های بالینی (و نحوه قبولی در امتحانات بالینی شما)
اطلس علوم اعصاب  نتر - نورولوژی
Netter Atlas of Neuroscience 2016
اطلس علوم اعصاب نتر
پزشکی معاینه: راهنمای آموزش پزشک +فیلم - آزمون های استرالیا
Examination Medicine: A Guide to Physician Training 2017+Video
پزشکی معاینه: راهنمای آموزش پزشک +فیلم