نتایج جستجو در سایت

دوره فشرده فیزیولوژی و آناتومی - فیزیولوژی
Crash Course Anatomy and Physiology 5th Edition
دوره فشرده فیزیولوژی و آناتومی
دوره فشرده آسیب شناسی - پاتولوژی
Crash Course Pathology 5th Edition
دوره فشرده آسیب شناسی
دوره فشرده  تنفس - داخلی تنفس
Crash Course Respiratory Medicine 2019
دوره فشرده تنفس
معجزه پنجم - کتاب های فارسی انتشارات
معجزه پنجم
مبانی آسیب شناسی Robbins & Cotran - پاتولوژی
Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease 2020+dvd
مبانی آسیب شناسی Robbins & Cotran
رادیولوژی تشخیصی گرینگر و آلیسون - رادیولوژی
Grainger & Allison's Diagnostic Radiology 2021+DVD
رادیولوژی تشخیصی گرینگر و آلیسون
کتاب درسی گوش و حلق و بینی بالینی - گوش و حلق و بینی
Textbook of Clinical Otolaryngology 2021
کتاب درسی گوش و حلق و بینی بالینی
الکتروکاردیوگرافی کاربردی - قلب و عروق
الکتروکاردیوگرافی کاربردی
ACADEMY AMERICAN Ophthalmology (دوره علوم پایه و بالینی) 2023-2022- 13 VOL+DVD- با کاغذ گلاسه - چشم
AMERICAN ACADEMY Ophthalmology(Basic and Clinical Science Course) 2022-2023- 13 VOL+DVD-با کاغذ گلاسه
ACADEMY AMERICAN Ophthalmology (دوره علوم پایه و بالینی) 2023-2022- 13 VOL+DVD- با کاغذ گلاسه
ACP-MKSAP 18 COMPLETE 2019 - داخلی
ACP-MKSAP 18 COMPLETE 2019
 جراحی صرع کودکان: ارزیابی قبل از عمل و درمان جراحی - اطفال
Pediatric Epilepsy Surgery: Preoperative Assessment and Surgical Treatment +Video 2020
جراحی صرع کودکان: ارزیابی قبل از عمل و درمان جراحی
بررسی فیزیولوژی گایتون و هال - فیزیولوژی
Guyton & Hall Physiology Review 2021
بررسی فیزیولوژی گایتون و هال
موارد بالینی امتحانات عملی عمومی (بهداشت و درمان استرالیا) - آزمون های استرالیا
Clinical Cases General Practice Exams (Australia Healthcare Medical Medical) 2015
موارد بالینی امتحانات عملی عمومی (بهداشت و درمان استرالیا)
سونوگرافی در تولید مثل کمک کرده و در اوایل بارداری - زنان و مامایی
Ultrasound in Assisted Reproduction and Early Pregnancy 2021
سونوگرافی در تولید مثل کمک کرده و در اوایل بارداری
جراحی ضربه به صورت: از ترمیم اولیه تا بازسازی - جراحی
Facial Trauma Surgery: From Primary Repair to Reconstruction +video 2020
جراحی ضربه به صورت: از ترمیم اولیه تا بازسازی
OET Medicine: Official OET Practice Book 1 - آزمون های کانادا
OET Medicine: Official OET Practice Book 1
راهنمای رسمی OET (آمادگی آزمون Kaplan)  - آزمون های کانادا
Official Guide to OET (Kaplan Test Prep) 2th 2021+ DVD
راهنمای رسمی OET (آمادگی آزمون Kaplan)
OET Nursing  Official OET Practice Book 2018 - آزمون های کانادا
OET Nursing Official OET Practice Book 2018
neofax 2020 - اطفال
neofax 2020
کتاب روانپزشکی مختصر آکسفورد - روانپزشکی
Shorter Oxford Textbook of Psychiatry 2017
کتاب روانپزشکی مختصر آکسفورد
TRAUMA 2021 - اورژانس
TRAUMA 2021
تشخیص و مدیریت بالینی اورژانس های زنان - زنان و مامایی
Clinical Diagnosis and Management of Gynecologic Emergencies 2021
تشخیص و مدیریت بالینی اورژانس های زنان
تشخیص و درمان پزشکی زنان و زایمان کارنت 2019 - زنان و مامایی
CURRENT Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology 2019
تشخیص و درمان پزشکی زنان و زایمان کارنت 2019
(چاپ با کیفیت همکاران) current تشخیص و درمان مغز و اعصاب 2019 - نورولوژی
CURRENT Diagnosis & Treatment Neurology 2019
(چاپ با کیفیت همکاران) current تشخیص و درمان مغز و اعصاب 2019
مدیریت بالینی دیسفاژی در بزرگسالان و کودکان  - داخلی
Dysphagia: Clinical Management in Adults and Children 2021
مدیریت بالینی دیسفاژی در بزرگسالان و کودکان
اصول رادیولوژی اسکلتی - رادیولوژی
Fundamentals of Skeletal Radiology 2020
اصول رادیولوژی اسکلتی
کمکهای چاپمن و ناکلنی به تشخیص افتراقی رادیولوژی - رادیولوژی
Chapman & Nakielny's Aids to Radiological Differential Diagnosis 2020
کمکهای چاپمن و ناکلنی به تشخیص افتراقی رادیولوژی
پرتو درمانی بالینی آنکولوژی گاندرسون و تپر - فرهنگ عمومی و لوازم تحریر
Gunderson and Tepper’s Clinical Radiation Oncology 2vol 2020
پرتو درمانی بالینی آنکولوژی گاندرسون و تپر
موارد طولانی و کوتاه در بیهوشی - بیهوشی
Long and Short Cases in Anesthesiology 2020
موارد طولانی و کوتاه در بیهوشی
موارد: ارزیابی بالینی و شبیه سازی معاینه در ارتوپدی - اورتوپدی
CASES: Clinical Assessment and Examination Simulation in Orthopaedics 2020
موارد: ارزیابی بالینی و شبیه سازی معاینه در ارتوپدی