نتایج جستجو در سایت

OET Nursing  Official OET Practice Book 2018 - آزمون های کانادا
OET Nursing Official OET Practice Book 2018
neofax 2020 - اطفال
neofax 2020
کتاب روانپزشکی مختصر آکسفورد - روانپزشکی
Shorter Oxford Textbook of Psychiatry 2017
کتاب روانپزشکی مختصر آکسفورد
TRAUMA 2021 - اورژانس
TRAUMA 2021
تشخیص و مدیریت بالینی اورژانس های زنان - زنان و مامایی
Clinical Diagnosis and Management of Gynecologic Emergencies 2021
تشخیص و مدیریت بالینی اورژانس های زنان
تشخیص و درمان پزشکی زنان و زایمان کارنت 2019 - زنان و مامایی
CURRENT Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology 2019
تشخیص و درمان پزشکی زنان و زایمان کارنت 2019
(چاپ با کیفیت همکاران) current تشخیص و درمان مغز و اعصاب 2019 - نورولوژی
CURRENT Diagnosis & Treatment Neurology 2019
(چاپ با کیفیت همکاران) current تشخیص و درمان مغز و اعصاب 2019
مدیریت بالینی دیسفاژی در بزرگسالان و کودکان  - داخلی
Dysphagia: Clinical Management in Adults and Children 2021
مدیریت بالینی دیسفاژی در بزرگسالان و کودکان
اصول رادیولوژی اسکلتی - رادیولوژی
Fundamentals of Skeletal Radiology 2020
اصول رادیولوژی اسکلتی
کمکهای چاپمن و ناکلنی به تشخیص افتراقی رادیولوژی - رادیولوژی
Chapman & Nakielny's Aids to Radiological Differential Diagnosis 2020
کمکهای چاپمن و ناکلنی به تشخیص افتراقی رادیولوژی
پرتو درمانی بالینی آنکولوژی گاندرسون و تپر - فرهنگ عمومی و لوازم تحریر
Gunderson and Tepper’s Clinical Radiation Oncology 2vol 2020
پرتو درمانی بالینی آنکولوژی گاندرسون و تپر
موارد طولانی و کوتاه در بیهوشی - بیهوشی
Long and Short Cases in Anesthesiology 2020
موارد طولانی و کوتاه در بیهوشی
موارد: ارزیابی بالینی و شبیه سازی معاینه در ارتوپدی - اورتوپدی
CASES: Clinical Assessment and Examination Simulation in Orthopaedics 2020
موارد: ارزیابی بالینی و شبیه سازی معاینه در ارتوپدی
تفسیر بیوپسی کبد Scheuer - داخلی گوارش
Scheuer's Liver Biopsy Interpretation 2021
تفسیر بیوپسی کبد Scheuer
داروسازی: یک رویکرد پاتوفیزیولوژیک - فارماکولوژی
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach DiPiro 3vol 2024
داروسازی: یک رویکرد پاتوفیزیولوژیک
خودارزیابی در پوست ، سؤالات و پاسخها 2020 - پوست
Self - Assesment in Dermatology, Questions and Answers 2020
خودارزیابی در پوست ، سؤالات و پاسخها 2020
(کیفیت چاپ عالی)تشخیص و درمان پزشکی کارنت داخلی  2023 - داخلی
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2023 2Vol 62nd Edition
(کیفیت چاپ عالی)تشخیص و درمان پزشکی کارنت داخلی 2023
داروهای داخل وریدی Gahart
Gahart's 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals
داروهای داخل وریدی Gahart's 2021: راهنما برای پرستاران و متخصصان بهداشت
تصمیم گیری در مورد جراحی در جراحی مراقبت های حاد - جراحی
Surgical Decision Making in Acute Care Surgery 2020
تصمیم گیری در مورد جراحی در جراحی مراقبت های حاد
درموسکوپی مواد ضروری - پوست
Dermoscopy: The Essentials 2020
درموسکوپی مواد ضروری
مناسب برای آزمون های آسکی (خانم دکتر نباتی) - قلب و عروق
اکوکاردیو گرافی همراه با معرفی کاربردی 110 case آموزشی+ویدیو
مناسب برای آزمون های آسکی (خانم دکتر نباتی)
پیوند کودکان و بیماری های عفونی انکولوژی - عفونی
Pediatric Transplant and Oncology Infectious Diseases 2021
پیوند کودکان و بیماری های عفونی انکولوژی
الکترومیوگرافی و اختلالات عصبی عضلانی: همبستگی های بالینی-الکتروفیزیولوژیک-سونوگرافی - نورولوژی
Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical-Electrophysiologic-Ultrasound Correlations Shapiro 2021
الکترومیوگرافی و اختلالات عصبی عضلانی: همبستگی های بالینی-الکتروفیزیولوژیک-سونوگرافی
ملزومات مغز آزبورن: راهنمای اساسی برای ساکنان و همکاران - نورولوژی
Essentials of Osborn's Brain: A Fundamental Guide for Residents and Fellows 2020
ملزومات مغز آزبورن: راهنمای اساسی برای ساکنان و همکاران
راهنمای داروهای شیمی درمانی سرطان پزشکان - فرهنگ عمومی و لوازم تحریر
Physicians' Cancer Chemotherapy Drug Manual 2021
راهنمای داروهای شیمی درمانی سرطان پزشکان
kozier and erbs اصول پرستاری - پرستاری
kozier and erbs fundamentals of nursing 2022
kozier and erbs اصول پرستاری
اطلس رزونانس مغناطیسی قلب: 101 مورد بالینی - قلب و عروق
Cardiac Magnetic Resonance Atlas: 101 Clinical Cases 2020
اطلس رزونانس مغناطیسی قلب: 101 مورد بالینی
فناوری پزشکی هسته ای: روش ها و مرجع سریع - فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای
Nuclear Medicine Technology: Procedures and Quick Reference 2020
فناوری پزشکی هسته ای: روش ها و مرجع سریع
آسیب مغزی آسیب زا: رویکردی چند رشته ای - نورولوژی
Traumatic Brain Injury: A Multidisciplinary Approach 2020
آسیب مغزی آسیب زا: رویکردی چند رشته ای
آکادمی بین المللی سیتولوژی سیستم یوکوهاما برای گزارش سیتوپاتولوژی بیوپسی آسپیراسیون با سوزن خوب پستان - پاتولوژی
The International Academy of Cytology Yokohama System for Reporting Breast Fine Needle Aspiration Biopsy Cytopathology 2020
آکادمی بین المللی سیتولوژی سیستم یوکوهاما برای گزارش سیتوپاتولوژی بیوپسی آسپیراسیون با سوزن خوب پستان