نتایج جستجو در سایت

آسیب مغزی آسیب زا: رویکردی چند رشته ای - نورولوژی
Traumatic Brain Injury: A Multidisciplinary Approach 2020
آسیب مغزی آسیب زا: رویکردی چند رشته ای
آکادمی بین المللی سیتولوژی سیستم یوکوهاما برای گزارش سیتوپاتولوژی بیوپسی آسپیراسیون با سوزن خوب پستان - پاتولوژی
The International Academy of Cytology Yokohama System for Reporting Breast Fine Needle Aspiration Biopsy Cytopathology 2020
آکادمی بین المللی سیتولوژی سیستم یوکوهاما برای گزارش سیتوپاتولوژی بیوپسی آسپیراسیون با سوزن خوب پستان
Review of Radiology  2020 - رادیولوژی
Review of Radiology 2020
بررسی داروسازی - فارماکولوژی
Review of Pharmacology 2020
بررسی داروسازی
مجموعه فیلم های بورد اند بیوند برای اسپ 1 - آزمون های امریکا Step 1
Boards and Beyond 2021
مجموعه فیلم های بورد اند بیوند برای اسپ 1
مجموعه فیلم های دکتر ترانینگ - آزمون های امریکا Step 1
Doctors in Training (DIT)2018-2019
مجموعه فیلم های دکتر ترانینگ
مجموعه فیلم های فیزیو  2020 - آزمون های امریکا Step 1
Physeo 2020
مجموعه فیلم های فیزیو 2020
مجموعه فیلم های SKETCHY ULTIMATE برای مرحله دوم - آزمون های امریکا Step 2
SKETCHY ULTIMATE USMLE STEP 2 2020
مجموعه فیلم های SKETCHY ULTIMATE برای مرحله دوم
بررسی آسیب شناسی و ژنتیک - پاتولوژی
Review of Pathology and Genetics 2020
بررسی آسیب شناسی و ژنتیک
خود ارزیابی  و بررسی آناتومی - آناتومی
(convert PDF) Self Assessment and Review of Anatomy 2020
خود ارزیابی و بررسی آناتومی
مروری بر کودکان و نوزادان - اطفال
Review Of Pediatrics & Neonatology 2020
مروری بر کودکان و نوزادان
بررسی فیزیولوژی - فیزیولوژی
Review of Physiology 2020
بررسی فیزیولوژی
ماهیت  جراحی - جراحی
Surgery Essence 2020
ماهیت جراحی
بررسی میکروبیولوژی و ایمونولوژی - ایمونولوژی
Review of Microbiology & Immunology(convert PDF) 2020
بررسی میکروبیولوژی و ایمونولوژی
پیشآزمایش و بررسی خودآزمایی زنان و زایمان - آزمون های امریکا Step 2
Obstetrics And Gynecology PreTest Self-Assessment And Review 2017
پیشآزمایش و بررسی خودآزمایی زنان و زایمان
ارزیابی و بررسی خودآزمایی کودکان  - آزمون های امریکا Step 2
Pediatrics PreTest Self-Assessment And Review 2020
ارزیابی و بررسی خودآزمایی کودکان
ارزیابی و بررسی خودآزمایی پزشکی خانوادگی - آزمون های امریکا Step 2
Family Medicine PreTest Self-Assessment And Review 2020
ارزیابی و بررسی خودآزمایی پزشکی خانوادگی
خودآزمایی و بررسی PreTest جراحی - آزمون های امریکا Step 2
Surgery PreTest Self-Assessment and Review 2020
خودآزمایی و بررسی PreTest جراحی
NEUROLOGY PRETEST SELF-ASSESSMENT AND REVIEw  2017 - نورولوژی
NEUROLOGY PRETEST SELF-ASSESSMENT AND REVIEw 2017
آکسفورد کتاب درسی و جوی پیشرفته مراقبت اکوکاردیوگرافی - قلب و عروق
Oxford Textbook of Advanced Critical Care Echocardiography 2020
آکسفورد کتاب درسی و جوی پیشرفته مراقبت اکوکاردیوگرافی
مناطق خطرناک صورت: با جراحی ، مواد پرکننده و وسایل غیرتهاجمی ایمن بمانید - پوست
Facial Danger Zones: Staying safe with surgery, fillers, and non-invasive devices +video 2020
مناطق خطرناک صورت: با جراحی ، مواد پرکننده و وسایل غیرتهاجمی ایمن بمانید
مارتیندل: مرجع کامل دارو - فارماکولوژی
Martindale: The complete drug reference 7vol (B4)2020
مارتیندل: مرجع کامل دارو
آناتومی گری: مبانی تشریحی تمرین بالینی-(به همراه ضمیمه) - آناتومی
Gray's Anatomy the anatomical basis of clinical practice-42th full(به همراه ضمیمه)
آناتومی گری: مبانی تشریحی تمرین بالینی-(به همراه ضمیمه)
دكتر پروفسور مصطفي قانعي# دكتر حسين شيرواني# رضا سبزواري راد# - معاینه فیزیکی و شرح و حال
ريه درفعاليت هاي بدني و ورزش(سازگاري هاي پاتوفيزيولوژيكي و توانبخشي)
دكتر پروفسور مصطفي قانعي# دكتر حسين شيرواني# رضا سبزواري راد#
Medcram - موضوعات پزشکی به وضوح در سال 2021 توضیح داده شده اند (فیلم ها) - آزمون های امریکا Step 1
Medcram – Medical Topics Explained Clearly 2021 (Videos)
Medcram - موضوعات پزشکی به وضوح در سال 2021 توضیح داده شده اند (فیلم ها)
تکنیک های باز بینی ، جلد 2-فیلم های 2020 - جراحی
Open Rhinoplasty Techniques, Volume 2-Videos 2020
تکنیک های باز بینی ، جلد 2-فیلم های 2020
#کمک های اولیه برای USMLE مرحله 1 2022#تمام رنگی  - آزمون های امریکا Step 1
First Aid for the USMLE Step 1 2022, Thirty Second Edition 32nd Edition
#کمک های اولیه برای USMLE مرحله 1 2022#تمام رنگی
تسلط بر جراحی# - جراحی
Fischer's Mastery of Surgery 3Vol 2019
تسلط بر جراحی#
مقدمه ای بر توانبخشی شنوایی (خدمت به کودکان و بزرگسالان با کم شنوایی) - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Introduction to Aural Rehabilitation (Serving Children and Adults with Hearing Loss) 2019
مقدمه ای بر توانبخشی شنوایی (خدمت به کودکان و بزرگسالان با کم شنوایی)
مبانی توانبخشی شنوایی: کودکان ، بزرگسالان و اعضای خانواده آنها - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Foundations of Aural Rehabilitation: Children, Adults, and their Family Members 2020
مبانی توانبخشی شنوایی: کودکان ، بزرگسالان و اعضای خانواده آنها