نتایج جستجو در سایت

OET Nursing  Official OET Practice Book 2018 - آزمون های کانادا
OET Nursing Official OET Practice Book 2018
neofax 2020 - اطفال
neofax 2020
کتاب روانپزشکی مختصر آکسفورد - روانپزشکی
Shorter Oxford Textbook of Psychiatry 2017
کتاب روانپزشکی مختصر آکسفورد
TRAUMA 2021 - اورژانس
TRAUMA 2021
تشخیص و مدیریت بالینی اورژانس های زنان - زنان و مامایی
Clinical Diagnosis and Management of Gynecologic Emergencies 2021
تشخیص و مدیریت بالینی اورژانس های زنان
تشخیص و درمان پزشکی زنان و زایمان کارنت 2019 - زنان و مامایی
CURRENT Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology 2019
تشخیص و درمان پزشکی زنان و زایمان کارنت 2019
(چاپ با کیفیت همکاران) current تشخیص و درمان مغز و اعصاب 2019 - نورولوژی
CURRENT Diagnosis & Treatment Neurology 2019
(چاپ با کیفیت همکاران) current تشخیص و درمان مغز و اعصاب 2019
مدیریت بالینی دیسفاژی در بزرگسالان و کودکان  - داخلی
Dysphagia: Clinical Management in Adults and Children 2021
مدیریت بالینی دیسفاژی در بزرگسالان و کودکان
اصول رادیولوژی اسکلتی - رادیولوژی
Fundamentals of Skeletal Radiology 2020
اصول رادیولوژی اسکلتی
کمکهای چاپمن و ناکلنی به تشخیص افتراقی رادیولوژی - رادیولوژی
Chapman & Nakielny's Aids to Radiological Differential Diagnosis 2020
کمکهای چاپمن و ناکلنی به تشخیص افتراقی رادیولوژی
پرتو درمانی بالینی آنکولوژی گاندرسون و تپر - فرهنگ عمومی و لوازم تحریر
Gunderson and Tepper’s Clinical Radiation Oncology 2vol 2020
پرتو درمانی بالینی آنکولوژی گاندرسون و تپر
موارد طولانی و کوتاه در بیهوشی - بیهوشی
Long and Short Cases in Anesthesiology 2020
موارد طولانی و کوتاه در بیهوشی
موارد: ارزیابی بالینی و شبیه سازی معاینه در ارتوپدی - اورتوپدی
CASES: Clinical Assessment and Examination Simulation in Orthopaedics 2020
موارد: ارزیابی بالینی و شبیه سازی معاینه در ارتوپدی
تفسیر بیوپسی کبد Scheuer - داخلی گوارش
Scheuer's Liver Biopsy Interpretation 2021
تفسیر بیوپسی کبد Scheuer
داروسازی: یک رویکرد پاتوفیزیولوژیک - فارماکولوژی
Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach DiPiro 3vol 2020
داروسازی: یک رویکرد پاتوفیزیولوژیک
خودارزیابی در پوست ، سؤالات و پاسخها 2020 - پوست
Self - Assesment in Dermatology, Questions and Answers 2020
خودارزیابی در پوست ، سؤالات و پاسخها 2020
(کیفیت چاپ عالی)تشخیص و درمان پزشکی کارنت داخلی  2023 - داخلی
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2023 2Vol 62nd Edition
(کیفیت چاپ عالی)تشخیص و درمان پزشکی کارنت داخلی 2023
داروهای داخل وریدی Gahart
Gahart's 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals
داروهای داخل وریدی Gahart's 2021: راهنما برای پرستاران و متخصصان بهداشت
تصمیم گیری در مورد جراحی در جراحی مراقبت های حاد - جراحی
Surgical Decision Making in Acute Care Surgery 2020
تصمیم گیری در مورد جراحی در جراحی مراقبت های حاد
درموسکوپی مواد ضروری - پوست
Dermoscopy: The Essentials 2020
درموسکوپی مواد ضروری
مناسب برای آزمون های آسکی (خانم دکتر نباتی) - قلب و عروق
اکوکاردیو گرافی همراه با معرفی کاربردی 110 case آموزشی+ویدیو
مناسب برای آزمون های آسکی (خانم دکتر نباتی)
پیوند کودکان و بیماری های عفونی انکولوژی - عفونی
Pediatric Transplant and Oncology Infectious Diseases 2021
پیوند کودکان و بیماری های عفونی انکولوژی
پیوند کودکان و بیماری های عفونی انکولوژی - اطفال
Pediatric Transplant and Oncology Infectious Diseases 2021
پیوند کودکان و بیماری های عفونی انکولوژی
الکترومیوگرافی و اختلالات عصبی عضلانی: همبستگی های بالینی-الکتروفیزیولوژیک-سونوگرافی - نورولوژی
Electromyography and Neuromuscular Disorders: Clinical-Electrophysiologic-Ultrasound Correlations Shapiro 2021
الکترومیوگرافی و اختلالات عصبی عضلانی: همبستگی های بالینی-الکتروفیزیولوژیک-سونوگرافی
ملزومات مغز آزبورن: راهنمای اساسی برای ساکنان و همکاران - نورولوژی
Essentials of Osborn's Brain: A Fundamental Guide for Residents and Fellows 2020
ملزومات مغز آزبورن: راهنمای اساسی برای ساکنان و همکاران
راهنمای داروهای شیمی درمانی سرطان پزشکان - فرهنگ عمومی و لوازم تحریر
Physicians' Cancer Chemotherapy Drug Manual 2021
راهنمای داروهای شیمی درمانی سرطان پزشکان
kozier and erbs اصول پرستاری - پرستاری
kozier and erbs fundamentals of nursing 2021
kozier and erbs اصول پرستاری
اطلس رزونانس مغناطیسی قلب: 101 مورد بالینی - قلب و عروق
Cardiac Magnetic Resonance Atlas: 101 Clinical Cases 2020
اطلس رزونانس مغناطیسی قلب: 101 مورد بالینی
فناوری پزشکی هسته ای: روش ها و مرجع سریع - فیزیک پزشکی و پزشکی هسته ای
Nuclear Medicine Technology: Procedures and Quick Reference 2020
فناوری پزشکی هسته ای: روش ها و مرجع سریع
آسیب مغزی آسیب زا: رویکردی چند رشته ای - قلب و عروق
Traumatic Brain Injury: A Multidisciplinary Approach 2020
آسیب مغزی آسیب زا: رویکردی چند رشته ای