نتایج جستجو در سایت

اورژانس های جراحی  با تکیه بر نکات کاربردی در اورژانس های حاد پزشکی - اورژانس
اورژانس های جراحی با تکیه بر نکات کاربردی در اورژانس های حاد پزشکی
موارد اضطراری در پزشکی بالینی - داخلی
Emergencies in Clinical Medicine 2021
موارد اضطراری در پزشکی بالینی
شیردهی: راهنمای حرفه پزشکی - زنان و مامایی
breastfeeding a guide for the medical profession 9th edition 2022
شیردهی: راهنمای حرفه پزشکی
جراحی پلاستیک - اصول و عمل - جراحی
Plastic Surgery – Principles and Practice 2021
جراحی پلاستیک - اصول و عمل
راهنمای محرم راز برای پزشکی بالینی - داخلی
An Insider’s Guide to Clinical Medicine 2020
راهنمای محرم راز برای پزشکی بالینی
پرونده های روانپزشکی - آزمون های امریکا Step 1
Case Files Psychiatry, Sixth Edition 2021
پرونده های روانپزشکی
جراحی مغز و اعصاب مغزی مغز و (اعصاب جراحی به عنوان مثال) - نورولوژی
Cerebrovascular Neurosurgery (Neurosurgery by Example) 2019
جراحی مغز و اعصاب مغزی مغز و (اعصاب جراحی به عنوان مثال)
جراحی قفسه سینه: رویکردهای گردنی ، قفسه سینه و شکم - جراحی
Thoracic Surgery: Cervical, Thoracic and Abdominal Approaches 2020
جراحی قفسه سینه: رویکردهای گردنی ، قفسه سینه و شکم
آزمون های ورودی پرستاری (تست آسان) - پرستاری
Nursing Entrance Exams (Test Easy) 2019
آزمون های ورودی پرستاری (تست آسان)
اکوکاردیوگرافی عملی نوزادی - اطفال
Practical Neonatal Echocardiography 2019
اکوکاردیوگرافی عملی نوزادی
مبانی اطفال چاپ دهم - آزمون های امریکا Step 1
Basis of Pediatrics Tenth Edition 2020
مبانی اطفال چاپ دهم
راهنمای پزشک و موارد تمرینی - آزمون های کانادا
Doctor’s Guide and Practice Materials to the updated OET 2.0- 2018
راهنمای پزشک و موارد تمرینی
جراحی آندوسکوپی سینوس: آناتومی ، بازسازی سه بعدی و روش جراحی - گوش و حلق و بینی
Endoscopic Sinus Surgery: Anatomy, Three-Dimensional Reconstruction, and Surgical Technique 2018
جراحی آندوسکوپی سینوس: آناتومی ، بازسازی سه بعدی و روش جراحی
کتاب درسی برای مراقبت های بهداشتی بین فرهنگی: رویکرد جمعیت: مفاهیم صلاحیت فرهنگی در مراقبت های پرستاری - بهداشت
Textbook for Transcultural Health Care: A Population Approach: Cultural Competence Concepts in Nursing Care 2021
کتاب درسی برای مراقبت های بهداشتی بین فرهنگی: رویکرد جمعیت: مفاهیم صلاحیت فرهنگی در مراقبت های پرستاری
برنامه آموزش جراحی و خودارزیابی - جراحی
SESAP 17 Surgical Education and Self-Assess+MP3 2Vo-2021l
برنامه آموزش جراحی و خودارزیابی
 مقدمه ای بر پزشکی مولکولی  - ایمونولوژی
مقدمه ای بر پزشکی مولکولی
مقدمه ای بر پزشکی مولکولی
Teaching Atlas of Mammography 2012 - رادیولوژی
Teaching Atlas of Mammography 2012
غدد درون ریز کودکان اسپرلینگ - داخلی غدد
Sperling Pediatric Endocrinology 2021
غدد درون ریز کودکان اسپرلینگ
رادیولوژی کودکان - رادیولوژی
IAP TEXTBOOK OF PEDIATRIC RADIOLOGy 2020
رادیولوژی کودکان
اطلس بالینی CT و MRI قلب و آئورت - رادیولوژی
Clinical Atlas of Cardiac and Aortic CT and MRI 2019
اطلس بالینی CT و MRI قلب و آئورت
پزشکی هسته ای در بیماری های عفونی - عفونی
Nuclear Medicine in Infectious Diseases 2020
پزشکی هسته ای در بیماری های عفونی
هوش مصنوعی در پزشکی - داخلی
Artificial Intelligence in Medicine 2021
هوش مصنوعی در پزشکی
اشعه ایکس قفسه سینه برای دانشجویان پزشکی - رادیولوژی
Chest X-Rays for Medical Students 2020
اشعه ایکس قفسه سینه برای دانشجویان پزشکی
کتاب درسی پزشکی هسته ای: روش شناسی و کاربردهای بالینی - رادیولوژی
Nuclear Medicine Textbook: Methodology and Clinical Applications 2019
کتاب درسی پزشکی هسته ای: روش شناسی و کاربردهای بالینی
سونوگرافی نقطه مراقبت اضطراری - رادیولوژی
Emergency Point-of-Care Ultrasound 2017
سونوگرافی نقطه مراقبت اضطراری
ایجاد مرکز پزشکی سبک زندگی - داخلی
Creating a Lifestyle Medicine Center 2020
ایجاد مرکز پزشکی سبک زندگی
آسیب شناسی جراحی تشخیصی سر و گردن توسط گنپ - جراحی
Gnepp's Diagnostic Surgical Pathology of the Head and Neck 2021
آسیب شناسی جراحی تشخیصی سر و گردن توسط گنپ
مهارت های ارتباطی برای متخصصین مراقبت های بهداشتی: زمینه، مفاهیم، تمرین، و شواهد - بهداشت
Communication Skills for the Health Care Professional: Context, Concepts, Practice, and Evidence 2020
مهارت های ارتباطی برای متخصصین مراقبت های بهداشتی: زمینه، مفاهیم، تمرین، و شواهد
ملزومات بهداشت مادران ، زایمان و نوزادان - پرستاری
Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health nursing 2021
ملزومات بهداشت مادران ، زایمان و نوزادان
ملزومات پرستاری بهداشت روان روانپزشکی - پرستاری
Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing 2021
ملزومات پرستاری بهداشت روان روانپزشکی