نتایج جستجو در سایت

راهنمای غیر رسمی برای عبور از OSCE (راهنماهای غیر رسمی) - آزمون های استرالیا
The Unofficial Guide to Passing OSCEs (The Unofficial Guides)
راهنمای غیر رسمی برای عبور از OSCE (راهنماهای غیر رسمی)
تومورهای سیستم عصبی مرکزی: طبقه بندی تومورهای سازمان جهانی بهداشت - فرهنگ عمومی و لوازم تحریر
Central Nervous System Tumours: WHO Classification of Tumours 2022
تومورهای سیستم عصبی مرکزی: طبقه بندی تومورهای سازمان جهانی بهداشت
کتاب راهنمای روانشناسی شخصیت کمبریج (کتابهای کمبریج در روانشناسی) - روانپزشکی
The Cambridge Handbook of Personality Psychology (Cambridge Handbooks in Psychology)2021
کتاب راهنمای روانشناسی شخصیت کمبریج (کتابهای کمبریج در روانشناسی)
کتاب راهنمای نارساخوانی و نارساخوانی کمبریج (کتابهای کمبریج در روانشناسی) - روانپزشکی
The Cambridge Handbook of Dyslexia and Dyscalculia (Cambridge Handbooks in Psychology)2023
کتاب راهنمای نارساخوانی و نارساخوانی کمبریج (کتابهای کمبریج در روانشناسی)
کتاب انگ و سلامت روانی کمبریج (کتابهای کمبریج در روانشناسی) - روانپزشکی
The Cambridge Handbook of Stigma and Mental Health (Cambridge Handbooks in Psychology)2023
کتاب انگ و سلامت روانی کمبریج (کتابهای کمبریج در روانشناسی)
کتاب راهنمای دیدگاه‌های تکاملی کمبریج در روان‌شناسی جنسی: جلد 4، مناقشات، کاربردها، و الحاقات پست‌های غیرانسانی (کتاب‌های کمبریج در روان‌شناسی) - روانپزشکی
The Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Sexual Psychology: Volume 4, Controversies, Applications, and Nonhuman Primate Extensions (Cambridge Handbooks in Psychology)2023
کتاب راهنمای دیدگاه‌های تکاملی کمبریج در روان‌شناسی جنسی: جلد 4، مناقشات، کاربردها، و الحاقات پست‌های غیرانسانی (کتاب‌های کمبریج در روان‌شناسی)
ایمونولوژی تولید مثل: مفاهیم اساسی - ایمونولوژی
Reproductive Immunology: Basic Concepts2022
ایمونولوژی تولید مثل: مفاهیم اساسی
کتاب درسی Oxford of Advanced Critical Care Echocardiography (کتاب های درسی آکسفورد در مراقبت های ویژه) - قلب و عروق
Oxford Textbook of Advanced Critical Care Echocardiography (Oxford Textbooks in Critical Care) 2021
کتاب درسی Oxford of Advanced Critical Care Echocardiography (کتاب های درسی آکسفورد در مراقبت های ویژه)
راهنمای دندانپزشکی بالینی آکسفورد (کتابهای پزشکی آکسفورد) - دندانپزشکی
Oxford Handbook of Clinical Dentistry (Oxford Medical Handbooks)2021
راهنمای دندانپزشکی بالینی آکسفورد (کتابهای پزشکی آکسفورد)
ایمونوهیستوشیمی تشخیصی: کاربردهای ترانوستیک و ژنومیک ویرایش ششم - آناتومی
Diagnostic Immunohistochemistry: Theranostic and Genomic Applications 6th Edition 2022
ایمونوهیستوشیمی تشخیصی: کاربردهای ترانوستیک و ژنومیک ویرایش ششم
تغذیه و رژیم درمانی - تغذیه
Nutrition and Diet Therapy2020
تغذیه و رژیم درمانی
اصول کلی و تکنیک های تفسیر نوار قلب در بیماران بد حال - قلب و عروق
اصول کلی و تکنیک های تفسیر نوار قلب در بیماران بد حال
اصول کلی و تکنیک های تفسیر نوار قلب در بیماران بد حال
کاربردی ترین مفاهیم و مبانی پایه پرستاری بالینی - پرستاری
کاربردی ترین مفاهیم و مبانی پایه پرستاری بالینی
کاربردی ترین مفاهیم و مبانی پایه پرستاری بالینی
جراحی اطفال راب و اسمیت - جراحی
Operative Pediatric Surgery Rob & Smith's 2021
جراحی اطفال راب و اسمیت
فلپ های موضعی در بازسازی صورت - جراحی
Local Flaps in Facial Reconstruction 2022
فلپ های موضعی در بازسازی صورت
تصویربرداری تشخیصی: بیماری اسکلتی عضلانی غیر تروماتیک - رادیولوژی
Diagnostic Imaging: Musculoskeletal Non-Traumatic Disease+Video 2022
تصویربرداری تشخیصی: بیماری اسکلتی عضلانی غیر تروماتیک
اختلالات عصبی عضلانی: مدیریت و درمان - نورولوژی
Neuromuscular Disorders: Management and Treatment 2022
اختلالات عصبی عضلانی: مدیریت و درمان
اطلس EEG، نشانه شناسی تشنج، و مدیریت - نورولوژی
Atlas of EEG, Seizure Semiology, and Management 2022
اطلس EEG، نشانه شناسی تشنج، و مدیریت
راهنمای سیدل برای معاینه فیزیکی: یک رویکرد بین حرفه ای - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Seidel's Guide to Physical Examination: An Interprofessional Approach 2023
راهنمای سیدل برای معاینه فیزیکی: یک رویکرد بین حرفه ای
اصول و عملکرد جراحی - جراحی
Principles and Practice of Surgery2023
اصول و عملکرد جراحی
ارتوپدی تشخیص و درمان کنونی، ویرایش ششم - اورتوپدی
CURRENT Diagnosis & Treatment Orthopedics2022
ارتوپدی تشخیص و درمان کنونی، ویرایش ششم
بیهوشی عصبی، موضوع کلینیک های بیهوشی - بیهوشی
Neuroanesthesia, An Issue of Anesthesiology Clinics (The Clinics: Internal Medicine Book 39)2022
بیهوشی عصبی، موضوع کلینیک های بیهوشی
تشخیص سونوگرافی سه ماهه اول و اواسط بارداری شکاف دهان: یک اطلس و راهنما - رادیولوژی
First and Mid Trimester Ultrasound Diagnosis of Orofacial Clefts: An Atlas and Guide2022
تشخیص سونوگرافی سه ماهه اول و اواسط بارداری شکاف دهان: یک اطلس و راهنما
لابیاپلاستی توپوگرافیک: از تئوری تا عمل بالینی - جراحی
Topographic Labiaplasty: From Theory to Clinical Practice2023
لابیاپلاستی توپوگرافیک: از تئوری تا عمل بالینی
مسمومیت و مصرف بیش از حد دارو، ویرایش هشتم (مسمومیت و مصرف بیش از حد دارو) - فارماکولوژی
Poisoning and Drug Overdose, Eighth Edition (Poisoning & Drug Overdose)2023
مسمومیت و مصرف بیش از حد دارو، ویرایش هشتم (مسمومیت و مصرف بیش از حد دارو)
چشم پزشکی عملی - چشم
Practical Ophthalmology, Eighth Edition2022
چشم پزشکی عملی
دینامیک عصبی: از تک نورون ها تا شبکه ها و مدل های شناخت - نورولوژی
Neuronal Dynamics: From Single Neurons to Networks and Models of Cognition2015
دینامیک عصبی: از تک نورون ها تا شبکه ها و مدل های شناخت
جراحی کبد، مجاری صفراوی و پانکراس بلومگارت - داخلی گوارش
Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas 7th Edition 2023
جراحی کبد، مجاری صفراوی و پانکراس بلومگارت
فرهنگ لغت پزشکی مصور دورلند (فرهنگ لغت پزشکی دورلند) - فرهنگ و واژه ها
Dorland's Illustrated Medical Dictionary (Dorland's Medical Dictionary) 33rd Edition2020
فرهنگ لغت پزشکی مصور دورلند (فرهنگ لغت پزشکی دورلند)
رفتار انسان: رویکرد سلول به جامعه - روانپزشکی
Human Behavior: A Cell to Society Approach2015
رفتار انسان: رویکرد سلول به جامعه