نتایج جستجو در سایت

دوره علوم پایه و بالینی -عدسی و آب مروارید بخش 11 2023-2024 - چشم
Basic and Clinical Science Course -Lens and Cataract Section 11 2023-2024
دوره علوم پایه و بالینی -عدسی و آب مروارید بخش 11 2023-2024
دوره علوم پایه و بالینی-شبکیه چشم و زجاجیه بخش 12 2023-2024 - چشم
Basic and Clinical Science Course-Retina and Vitreous Section 12 2023-2024
دوره علوم پایه و بالینی-شبکیه چشم و زجاجیه بخش 12 2023-2024
دوره علوم پایه و بالینی-جراحی انکساری بخش 13 2023-2024 - چشم
Basic and Clinical Science Course-Refractive Surgery Section 13 2023-2024
دوره علوم پایه و بالینی-جراحی انکساری بخش 13 2023-2024
ملزومات برای تمرین پرستاری ویرایش نهم - پرستاری
Essentials for Nursing Practice(2019) 9th Edition
ملزومات برای تمرین پرستاری ویرایش نهم
مقدمه ای بر بیماری های عفونی بالینی: رویکردی مبتنی بر مشکل - عفونی
Introduction to Clinical Infectious Diseases: A Problem-Based Approach 1st ed. 2020 Edition
مقدمه ای بر بیماری های عفونی بالینی: رویکردی مبتنی بر مشکل
اکوکاردیوگرافی در بیماری‌های قلب کودکان و مادرزادی: از جنین تا بزرگسال - قلب و عروق
Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease: From Fetus to Adult(2022) 3rd Edition
اکوکاردیوگرافی در بیماری‌های قلب کودکان و مادرزادی: از جنین تا بزرگسال
رادیولوژی کودکان: الزامات (نیازهای رادیولوژی) - رادیولوژی
Pediatric Radiology: The Requisites (Requisites in Radiology)(2017) 4th Edition
رادیولوژی کودکان: الزامات (نیازهای رادیولوژی)
کاتتریزاسیون قلبی، آنژیوگرافی و مداخله گروسمن و بایم - قلب و عروق
Grossman & Baim's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention(2021) Ninth Edition
کاتتریزاسیون قلبی، آنژیوگرافی و مداخله گروسمن و بایم
ملزومات حرکت شناسی برای دستیار فیزیوتراپیست - توانبخشی، فیزیوتراپی
Essentials of Kinesiology for the Physical Therapist Assistant(2023) 4th Edition
ملزومات حرکت شناسی برای دستیار فیزیوتراپیست
نورولوژی برای آسیب شناس گفتار-زبان ویرایش هفتم - نورولوژی
Neurology for the Speech-Language Pathologist(2023) 7th Edition
نورولوژی برای آسیب شناس گفتار-زبان ویرایش هفتم
راهنمای مراقبت های ویژه قلبی - قلب و عروق
Manual of Cardiac Intensive Care2023
راهنمای مراقبت های ویژه قلبی
سیستم توزیع چشمی - چشم
System for Ophthalmic Dispensing(2023) 4th Edition
سیستم توزیع چشمی
سخنرانی های دوره آموزشی: جلد 72 (AAOS - آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا) - اورتوپدی
Instructional Course Lectures: Volume 72 (AAOS - American Academy of Orthopaedic Surgeons)2023
سخنرانی های دوره آموزشی: جلد 72 (AAOS - آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا)
تمرین لنز تماسی - چشم
Contact Lens Practice(2023) 4th Edition
تمرین لنز تماسی
عصب شناسی بالینی کافمن برای روانپزشکان (مشکلات عمده در نورولوژی) - نورولوژی
Kaufman's Clinical Neurology for Psychiatrists (Major Problems in Neurology)(2023) 9th Edition
عصب شناسی بالینی کافمن برای روانپزشکان (مشکلات عمده در نورولوژی)
درمان جراحی فعلی - جراحی
Current Surgical Therapy(2023) 14th Edition
درمان جراحی فعلی
بیماری های عفونی نتر - عفونی
Netter's Infectious Diseases(2022) 2nd Edition
بیماری های عفونی نتر
مرجع داروی پرستاری 2024 Mosby (مرجع داروی پرستاری ) - پرستاری
Mosby's 2024 Nursing Drug Reference (2024) 37th Edition
مرجع داروی پرستاری 2024 Mosby (مرجع داروی پرستاری )
بررسی جامع HESI برای آزمون NCLEX-RN® - پرستاری
HESI Comprehensive Review for the NCLEX-RN® Examination(2023) 7th Edition
بررسی جامع HESI برای آزمون NCLEX-RN®
بررسی جامع برای آزمون NCLEX-PN - پرستاری
Comprehensive Review for the NCLEX-PN Examination(2023) 7th Edition
بررسی جامع برای آزمون NCLEX-PN
هازاردز طب سالمندی و پیری - داخلی
Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology(2023) 8th Edition
هازاردز طب سالمندی و پیری
لاول و ارتوپدی کودکان وینترز - اورتوپدی
Lovell and Winter's Pediatric Orthopaedics(2021) 8th Edition
لاول و ارتوپدی کودکان وینترز
تظاهرات بالینی و ارزیابی بیماری های تنفسی - قلب و عروق
Clinical Manifestations and Assessment of Respiratory Disease(2023) 9th Edition
تظاهرات بالینی و ارزیابی بیماری های تنفسی
پریودنتیکس ضروری (الزامی (دندانپزشکی)) - دندانپزشکی
Essential Periodontics (Essentials (Dentistry))(2022) 1st Edition
پریودنتیکس ضروری (الزامی (دندانپزشکی))
اطلس پژواک دیجیتال: مرجع چند رسانه ای - قلب و عروق
The Digital Echo Atlas: A Multimedia Reference(2018)
اطلس پژواک دیجیتال: مرجع چند رسانه ای
اکوکاردیوگرافی: راهنمای عملی برای گزارش و تفسیر - قلب و عروق
Echocardiography: A Practical Guide for Reporting and Interpretation(2023) 4th Edition
اکوکاردیوگرافی: راهنمای عملی برای گزارش و تفسیر
جراحی پا و مچ پا توسط کولین و مان2023   - جراحی
Coughlin and Mann’s Surgery of the Foot and Ankle, 2-Volume Set(2023) 10th Edition
جراحی پا و مچ پا توسط کولین و مان2023
اطلس پزشکی خواب بالینی - داخلی
Atlas of Clinical Sleep Medicine(2023) 3rd Edition
اطلس پزشکی خواب بالینی
فرمول ملی بریتانیا (BNF85): مارس 2024-سپتامبر 2023 - فارماکولوژی
British National Formulary (BNF86): September 2023 March 2024
فرمول ملی بریتانیا (BNF85): مارس 2024-سپتامبر 2023
تصویربرداری اسکلتی عضلانی: ملزومات - رادیولوژی
Musculoskeletal Imaging: The Essentials (Essentials Series) First Edition2019
تصویربرداری اسکلتی عضلانی: ملزومات