نتایج جستجو در سایت

مراقبت های اولیه روانپزشکی - اورژانس
Primary Care Psychiatry(2019) 2nd Edition
مراقبت های اولیه روانپزشکی
فیزیولوژی قلب و عروق: مونوگراف فیزیولوژی Mosby - قلب و عروق
Cardiovascular Physiology: Mosby Physiology Monograph 2019
فیزیولوژی قلب و عروق: مونوگراف فیزیولوژی Mosby
جراحی کولورکتال (کتابهای راهنمای تخصصی آکسفورد در جراحی) - جراحی
Colorectal Surgery (Oxford Specialist Handbooks in Surgery)(2022) 2nd Edition
جراحی کولورکتال (کتابهای راهنمای تخصصی آکسفورد در جراحی)
پرایمر بنیاد ملی کلیه در مورد بیماری های کلیوی - داخلی کلیه
National Kidney Foundation Primer on Kidney Diseases(2023) 8th Edition
پرایمر بنیاد ملی کلیه در مورد بیماری های کلیوی
کتاب راهنمای بالینی نفرولوژی ویرایش 1 - داخلی
Clinical Handbook of Nephrology(2023) 1st Edition
کتاب راهنمای بالینی نفرولوژی ویرایش 1
مفاهیم و مهارت های اساسی برای پرستاری ویرایش ششم - پرستاری
Fundamental Concepts and Skills for Nursing(2023) 6th Edition
مفاهیم و مهارت های اساسی برای پرستاری ویرایش ششم
بررسی برد خوراکی بیهوشی - بیهوشی
Anesthesia Oral Board Review(2023) 2nd Edition
بررسی برد خوراکی بیهوشی
ارزیابی و پیشرفت آکسفورد: علوم پزشکی - داخلی
Oxford Assess and Progress: Medical Sciences(2023) 1st Edition
ارزیابی و پیشرفت آکسفورد: علوم پزشکی
بیماری های دهان و دندان قابل انتقال از طریق جنسی - دندانپزشکی
Sexually Transmissible Oral Diseases2023
بیماری های دهان و دندان قابل انتقال از طریق جنسی
مقدمه ای بر پرستاری زایمان و اطفال - پرستاری
Introduction to Maternity and Pediatric Nursing(2023) 9th Edition
مقدمه ای بر پرستاری زایمان و اطفال
هوش مصنوعی در پزشکی بالینی: راهنمای عملی برای متخصصان مراقبت های بهداشتی - داخلی
AI in Clinical Medicine: A Practical Guide for Healthcare Professionals(2023) 1st Edition
هوش مصنوعی در پزشکی بالینی: راهنمای عملی برای متخصصان مراقبت های بهداشتی
پرسش و پاسخ کمک های اولیه برای USMLE مرحله 1 (کمک های اولیه USMLE) نسخه 3 - آزمون های امریکا Step 1
First Aid Q&A for the USMLE Step 1 (First Aid USMLE) 3rd Edition
پرسش و پاسخ کمک های اولیه برای USMLE مرحله 1 (کمک های اولیه USMLE) نسخه 3
بررسی سریع آسیب شناسی، ویرایش ششم - پاتولوژی
Rapid Review Pathology,(2023) 6th edition
بررسی سریع آسیب شناسی، ویرایش ششم
راهبردهای قضاوت بالینی و تست گیری ساندرز - پرستاری
2024-2025 Saunders Clinical Judgment and Test-Taking Strategies 8th Edition
راهبردهای قضاوت بالینی و تست گیری ساندرز
اکوکاردیوگرافی سه بعدی ویرایش سوم - قلب و عروق
3D Echocardiography(2021) 3rd Edition
اکوکاردیوگرافی سه بعدی ویرایش سوم
اکوکاردیوگرافی اورژانسی - قلب و عروق
Emergency Echocardiography 2024
اکوکاردیوگرافی اورژانسی
بررسی های مصور لیپینکات: زیست شناسی سلولی و مولکولی ویرایش 2 - ایمونولوژی
Lippincott Illustrated Reviews: Cell and Molecular Biology(2023) 2nd Edition
بررسی های مصور لیپینکات: زیست شناسی سلولی و مولکولی ویرایش 2
بیهوشی قلبی کاپلان - بیهوشی
Kaplan's Cardiac Anesthesia(2023) 8th Edition
بیهوشی قلبی کاپلان
درد: کتاب درسی برای متخصصان سلامت - بیهوشی
Pain: A textbook for health professionals(2023) 3rd Edition
درد: کتاب درسی برای متخصصان سلامت
راهنمای جیبی پاتر و پری برای مهارت ها و رویه های پرستاری - پرستاری
Potter & Perry’s Pocket Guide to Nursing Skills & Procedures (Nursing Pocket Guides)(2023) 10th Edition
راهنمای جیبی پاتر و پری برای مهارت ها و رویه های پرستاری
سونوگرافی داپلر در مامایی و زنان - زنان و مامایی
Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 3rd ed. 2023 Edition
سونوگرافی داپلر در مامایی و زنان
غذای کراوس و ماهان و فرآیند مراقبت از تغذیه چاپ پانزدهم - تغذیه
Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process(2020) 15th Edition
غذای کراوس و ماهان و فرآیند مراقبت از تغذیه چاپ پانزدهم
تشخیص و درمان پزشکی فعلی 2024 نسخه 63 - داخلی
CURRENT Medical Diagnosis and Treatment 2024 63rd Edition
تشخیص و درمان پزشکی فعلی 2024 نسخه 63
کتاب راهنمای داروی پرستاری ساندرز 2024 - پرستاری
Saunders Nursing Drug Handbook 2024 1st Edition
کتاب راهنمای داروی پرستاری ساندرز 2024
پرونده الکترونیک سلامت برای مطب پزشک: برای سیمچارت برای دفتر پزشکی - قلب و عروق
The Electronic Health Record for the Physician’s Office: For Simchart for the Medical Office(2023) 4th Edition
پرونده الکترونیک سلامت برای مطب پزشک: برای سیمچارت برای دفتر پزشکی
بررسی های مصور Lippincott®: فیزیولوژی (سری بررسی های مصور Lippincott) - فیزیولوژی
Lippincott Illustrated Reviews: Physiology 2019
بررسی های مصور Lippincott®: فیزیولوژی (سری بررسی های مصور Lippincott)
مبانی ISE Talaro در میکروبیولوژی - میکروب شناسی و انگل
ISE Talaro’s Foundations in Microbiology 2023
مبانی ISE Talaro در میکروبیولوژی
آناتومی سازه های دهان و صورت: رویکردی جامع - آناتومی
Anatomy of Orofacial Structures: A Comprehensive Approach(2023) 9th Edition
آناتومی سازه های دهان و صورت: رویکردی جامع
ملزومات پزشکی خانواده - داخلی
Essentials of Family Medicine(2018) 7th Edition
ملزومات پزشکی خانواده
درمان فیتزپاتریک: راهنمای بالینی برای درمان پوست - پوست
Fitzpatrick's Therapeutics: A Clinician's Guide to Dermatologic Treatment(2023) 1st Edition
درمان فیتزپاتریک: راهنمای بالینی برای درمان پوست