نتایج جستجو در سایت

روندها و تکنیک ها در جراحی پلاستیک زیبایی - جراحی
Trends and Techniques in Aesthetic Plastic Surgery(2021) 1st Edition
روندها و تکنیک ها در جراحی پلاستیک زیبایی
کتاب راهنمای دیالیز درمانی - داخلی کلیه
Handbook of Dialysis Therapy 2023
کتاب راهنمای دیالیز درمانی
LWW - ملزومات مراقبت از زخم - داخلی
LWW - Wound Care Essentials(2020) 5th Edition
LWW - ملزومات مراقبت از زخم
دستیار چشم پزشکی متنی برای پرسنل چشم پزشکی متحد و وابسته - چشم
The_Ophthalmic_Assistant_A_Text_for_Allied_and_Associated_Opthalmic2021
دستیار چشم پزشکی متنی برای پرسنل چشم پزشکی متحد و وابسته
توانبخشی شنوایی شناسی بزرگسالان - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Adult Audiologic Rehabilitation(2021) 3rd Edition
توانبخشی شنوایی شناسی بزرگسالان
اطلس سونوگرافی آندوسکوپی - رادیولوژی
Atlas of Endoscopic Ultrasonography(2022) 2nd Edition
اطلس سونوگرافی آندوسکوپی
تیروئید ورنر و اینگبار - داخلی
Werner & Ingbar's The Thyroid(2021) 11th Edition
تیروئید ورنر و اینگبار
تجزیه و تحلیل دارویی، ویرایش پنجم - فارماکولوژی
Pharmaceutical Analysis,(2021) 5th Edition
تجزیه و تحلیل دارویی، ویرایش پنجم
رادیولوژی هسته ای: یک رویکرد بصری به تصویربرداری تشخیصی ویرایش دوم - رادیولوژی
Core Radiology: A Visual Approach to Diagnostic Imaging(2021) 2nd Edition
رادیولوژی هسته ای: یک رویکرد بصری به تصویربرداری تشخیصی ویرایش دوم
راهنمای عملی مدیریت ناباروری و IVF - رادیولوژی
Practical Guide to Infertility Management and IVF2021
راهنمای عملی مدیریت ناباروری و IVF
سونوگرافی ایروین و ریپ برای مدیریت بیماران بحرانی - رادیولوژی
Irwin & Rippe’s Ultrasonography for Management of the Critically Ill First Edition,(2020) Kindle Edition
سونوگرافی ایروین و ریپ برای مدیریت بیماران بحرانی
50 مقاله برجسته که هر جراح تیروئید و پاراتیروئید باید بداند نسخه اول - جراحی
50 Landmark Papers every Thyroid and Parathyroid Surgeon Should Know(2023) 1st Edition
50 مقاله برجسته که هر جراح تیروئید و پاراتیروئید باید بداند نسخه اول
100 مورد در طب حاد ویرایش 2 - داخلی
100 Cases in Acute Medicine(2022) 2nd Edition
100 مورد در طب حاد ویرایش 2
700 چک لیست ضروری اعصاب 1st Edition - نورولوژی
700 Essential Neurology Checklists(2022) 1st Edition
700 چک لیست ضروری اعصاب 1st Edition
راهنمای عملی حمایت از تغییر رفتار برای بیماری مزمن خود مدیریتی - روانپزشکی
A Practical Guide on Behaviour Change Support for Self-Managing Chronic Disease2023
راهنمای عملی حمایت از تغییر رفتار برای بیماری مزمن خود مدیریتی
بررسی تصویربرداری مطلق پستان: موارد چندوجهی برای معاینه مرکزی - رادیولوژی
Absolute Breast Imaging Review: Multimodality Cases for the Core Exam2022
بررسی تصویربرداری مطلق پستان: موارد چندوجهی برای معاینه مرکزی
الگوریتم‌های پزشکی اورژانس (الگوریتم‌ها در) - آزمون های امریکا Step 1
Algorithms for Emergency Medicine (Algorithms In) 2023
الگوریتم‌های پزشکی اورژانس (الگوریتم‌ها در)
نسخه چهارم بیهوشی برای بیماری های مادرزادی قلب - بیهوشی
Anesthesia for Congenital Heart Disease(2023) 4th Edition
نسخه چهارم بیهوشی برای بیماری های مادرزادی قلب
تشخیص اختلالات عصبی بر اساس تکنیک های یادگیری عمیق - نورولوژی
Diagnosis of Neurological Disorders Based on Deep Learning Techniques2023
تشخیص اختلالات عصبی بر اساس تکنیک های یادگیری عمیق
روش ها و پروتکل های بیماری آلزایمر 2023 - نورولوژی
Alzheimer’s Disease Methods and Protocols 2023
روش ها و پروتکل های بیماری آلزایمر 2023
کبد در بیماری سیستمیک: راهنمای بالینی برای آزمایشات غیر طبیعی کبد - داخلی گوارش
The Liver in Systemic Disease: A Clinician's Guide to Abnormal Liver Tests(2023) 1st Edition
کبد در بیماری سیستمیک: راهنمای بالینی برای آزمایشات غیر طبیعی کبد
بیماری های نادر ریه: راهنمای بالینی جامع برای تشخیص و مدیریت ویرایش اول - قلب و عروق
Rare Lung Diseases: A Comprehensive Clinical Guide to Diagnosis and Management(2023) 1st Edition
بیماری های نادر ریه: راهنمای بالینی جامع برای تشخیص و مدیریت ویرایش اول
ناباروری در مردان ویرایش پنجم - داخلی
Infertility in the Male(2023) 5th Edition
ناباروری در مردان ویرایش پنجم
اصطلاحات_پزشکی_یادگیری_از طریق_عمل - فرهنگ و واژه ها
Medical Terminology: Learning Through Practice ISE_2nd edition(2024)
اصطلاحات_پزشکی_یادگیری_از طریق_عمل
سونوگرافی تشخیصی شکم و لگن نسخه دوم 2022 - رادیولوژی
Diagnostic Ultrasound Abdomen and Pelvis 2nd Edition 2022
سونوگرافی تشخیصی شکم و لگن نسخه دوم 2022
ناباروری در عمل (مجموعه پزشکی باروری و تکنیک های کمک باروری) - جراحی
Infertility in Practice 5th Edition 2023
ناباروری در عمل (مجموعه پزشکی باروری و تکنیک های کمک باروری)
بیوشیمی بالینی: متن رنگی مصور نسخه هفتم - بیوشیمی
Clinical Biochemistry: An Illustrated Colour Text(2023) 7th Edition
بیوشیمی بالینی: متن رنگی مصور نسخه هفتم
نقشه های ذهنی برای دانشجویان پزشکی تخصص های بالینی: تخصص های بالینی - داخلی
Mind Maps for Medical Students Clinical Specialties: Clinical Specialties(2017) 1st Edition
نقشه های ذهنی برای دانشجویان پزشکی تخصص های بالینی: تخصص های بالینی
برگ سست برای آناتومی و فیزیولوژی: وحدت شکل و عملکرد ویرایش دهم - آناتومی
Loose Leaf for Anatomy & Physiology: The Unity of Form and Function(2023) 10th Edition
برگ سست برای آناتومی و فیزیولوژی: وحدت شکل و عملکرد ویرایش دهم
تصویربرداری تشخیصی رادیولوژی-پزشکی هسته ای: رویکرد همبستگی 2023 - رادیولوژی
Radiology-Nuclear Medicine Diagnostic Imaging: A Correlative Approach 2023
تصویربرداری تشخیصی رادیولوژی-پزشکی هسته ای: رویکرد همبستگی 2023