نتایج جستجو در سایت

usmleiran

سوالات کاپلان استپ 1 - آزمون های امریکا Step 1
KAPLAN STEP 1 Q BOOK 2019
سوالات کاپلان استپ 1
سوالات کاپلان استپ 2 - آزمون های امریکا Step 2
USMLE Step 2 CK QBook (USMLE Prep)2013
سوالات کاپلان استپ 2
MCCEE SAMPLE QUESTION 2010 - آزمون های کانادا
MCCEE SAMPLE QUESTION 2010
MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010 - آزمون های کانادا
MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010
آموزش بيماري MURTAGH - آزمون های استرالیا
2019-2020 MURTAGH'S PATIENT EDUCATION
آموزش بيماري MURTAGH
طب اورژانس کودکان عجیب و شفرمی - اورژانس
Strange and Schafermeyer's Pediatric Emergency Medicine 2019
طب اورژانس کودکان عجیب و شفرمی
راهنمای ارزیابی بالینی Amc (راهنمای ارزیابی بالینی AMC) - آزمون های استرالیا
Amc Handbook of Clinical Assesment (AMC HANDBOOK OF CLINICAL ASSESMENT)
راهنمای ارزیابی بالینی Amc (راهنمای ارزیابی بالینی AMC)
 سیاه و سفید HAND BOOK OF MULTIPLE CHOICE 2009 - آزمون های استرالیا
سیاه و سفید HAND BOOK OF MULTIPLE CHOICE 2009
فیزیولوژی BRS - آزمون های امریکا Step 1
BRS Physiology 2019
فیزیولوژی BRS
علوم رفتاری BRS - فایل تبدیلی  - آزمون های امریکا Step 1
BRS Behavioral Science 2021
علوم رفتاری BRS - فایل تبدیلی
مبانی پروتزهای متحرک  Kratochvil - دندانپزشکی
Kratochvil's Fundamentals of Removable Partial Dentures 2020
مبانی پروتزهای متحرک Kratochvil
کمک های اولیه NBDE قسمت 1 پرسش و پاسخ - دندانپزشکی
FIRST AID NBDE PART 1 Q & A 2012
کمک های اولیه NBDE قسمت 1 پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ بررسی پریودنتال: یک راهنمای مطالعه - دندانپزشکی
Periodontal Review Q&A: A Study Guide 2020
پرسش و پاسخ بررسی پریودنتال: یک راهنمای مطالعه
اولین کمک USMLE پرسش و پاسخ مرحله 1 2012 - آزمون های امریکا Step 1
FIRST AID USMLE Q & A STEP 1 2012
اولین کمک USMLE پرسش و پاسخ مرحله 1 2012
مرحله - تا مرحله USMLE 1 - آزمون های امریکا Step 1
STEP - UP TO USMLE STEP 1 2015
مرحله - تا مرحله USMLE 1
قدم به قدم با امتحانات مرحله دو ck - آزمون های امریکا Step 2
Step-Up to USMLE Step 2 CK 2020
قدم به قدم با امتحانات مرحله دو ck
تصاویر USMLE برای تابلوها: بررسی جامع مبتنی بر تصویر - آزمون های امریکا Step 1
USMLE IMAGES FOR THE BOARDS 2013
تصاویر USMLE برای تابلوها: بررسی جامع مبتنی بر تصویر
بررسیهای مصور Lippincott: بیوشیمی - آزمون های امریکا Step 1
Lippincott Illustrated Reviews- Biochemistry 2021
بررسیهای مصور Lippincott: بیوشیمی
راهنمای روشهای جراحی متخصص بیهوشی - بیهوشی
Anesthesiologist's Manual of Surgical Procedures(convert pdf) 2020
راهنمای روشهای جراحی متخصص بیهوشی
Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 2Vol 2010 - بیوشیمی
Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations 2Vol 2010
پرونده های اورژانس پزشکی - اورژانس
Case Files Emergency Medicine 2017
پرونده های اورژانس پزشکی
CASE  FILES  FAMILY MEDICINE  2020 - داخلی
CASE FILES FAMILY MEDICINE 2020
کیس ها و موارد  پزشکی در بیمارستان.یک رویکرد مبتنی بر شواهد - داخلی
Cases in Hospital Medicine An Evidence-Based Approach 2020
کیس ها و موارد پزشکی در بیمارستان.یک رویکرد مبتنی بر شواهد
واقعیت دارو و مقایسه - فارماکولوژی
DRUG FACT & COMPARISION 2017
واقعیت دارو و مقایسه
کتاب دستی درمان کاربردی - فارماکولوژی
2016 HAND BOOK APPLIED THERPEUTIC
کتاب دستی درمان کاربردی
رمینگتون: علم و عمل داروسازی - فارماکولوژی
Remington: The Science and Practice of Pharmacy 2021
رمینگتون: علم و عمل داروسازی
نتر گوارش - داخلی گوارش
netter's Gastroenterology 2020
نتر گوارش
راهنمای جیب بیتس برای معاینه بدنی و تاریخچه SAE - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Bates' Pocket Guide to Physical Examination and History Taking SAE 2020
راهنمای جیب بیتس برای معاینه بدنی و تاریخچه SAE
فارماکوپه اروپا  - فارماکولوژی
European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 10th 11 Vol 2020+dvd
فارماکوپه اروپا
دوره فشرده داروسازی - فارماکولوژی
Crash Course: Pharmacology 5th Edition
دوره فشرده داروسازی