گروه کتب

Williams  hematology 3 Vol   # 2021قطعA4 - داخلی خون و هماتولوژی
1,999,200 تومان
1,399,440 تومان
129,200 تومان
Basic and Clinical Pharmacology 2 Vol 2021 - فارماکولوژی
1,299,200 تومان
909,440 تومان
69,200 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Uworld usmle step 1-2020- 36 vol +DVd  سیاه و سفید - آزمون های امریکا Step 1
6,999,200 تومان
4,899,440 تومان
1,299,200 تومان
Plastic Surgery  neligan 6 Vol + video 2018 - جراحی
3,499,200 تومان
2,449,440 تومان
199,200 تومان
SCHWARTZ S PRINCIPLES OF SURGERY 2 VOL 11TH edition 2019 - جراحی
1,499,200 تومان
1,049,440 تومان
69,200 تومان
  2009 - آزمون های استرالیا
499,200 تومان
279,440 تومان
69,200 تومان
Harrisons Manual of Medicine- 20th Edition-2020 - داخلی
199,200 تومان
139,440 تومان
49,200 تومان
MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010 - آزمون های کانادا
399,200 تومان
279,440 تومان
TRAUMA 2021 - اورژانس
1,099,200 تومان
769,440 تومان
79,200 تومان