گروه کتب

خودآموزMRI ساختمان عصبی مرکزی و ستون فقرات اطفال

16900 تومان
اصطلاحات پزشکی

7950 تومان
مرورسریع آی سی یو و اورژانسICU

14200 تومان
مرور سریع بر مراقبت از زخم

8950 تومان
کتاب جامع کرم شناسی

79200 تومان
درمان سریع در مطب

25000 تومان
مدیریت نوین در آزمایشگاه های پزشکی

39200 تومان
آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

14200 تومان
اطلس جامع انگل شناسی پزشکی

24200 تومان
روش های تشخیصی باکتری های بیماریزا در ایران

19200 تومان
آرام بخشی استنشاقی

14900 تومان
بین المللی شدن و تضمین کیفیت

15000 تومان
اصول شرح حال و مصاحبه بالینی در روانپزشکی

4950 تومان
49پرسش و پاسخ در تعویض مفصل زانو

24500 تومان
روش های عملی بالینی برای پزشکان

7950 تومان
فنون و روشهای روان درمانگری سندروم روده تحریک پذیر

8950 تومان
عفونتهای اطراف پروتز مفصلی

19200 تومان
ژن درمانی

34200 تومان
مروری بر سیستم های نرم افزاری دستگاه های اکو کاردیو گرافی

24200 تومان
گنج نامه تک یاخته شناسی پزشکی

24200 تومانپنل کاربری

نام کاربری :
کلمه عبور :

تازه های نشر