گروه کتب

MANUAL OF MENTAL  DISORDER  2013 DSM5 - روانپزشکی
195,000 تومان
136,500 تومان
Surgical Equipment and Supplies 2016 - جراحی
399,200 تومان
280,000 تومان
150,000 تومان
BRS Neuroanatomy (Board Review Series) 2020 - آزمون های امریکا Step 1
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان
SURGICAL PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY  2016 - گوش و حلق و بینی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
BRS Physiology  2019 - آزمون های امریکا Step 1
399,200 تومان
279,440 تومان
49,200 تومان
Rapid Adult Nursing 2017 - پرستاری
99,200 تومان
69,440 تومان
22,200 تومان
Lasers and Lights 2017 - پوست
299,200 تومان
210,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

ستون مهره ها - پوستر
19,500 تومان
15,000 تومان
Hematology 2020 AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY EDUCATION PROGRAM - داخلی خون و هماتولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
199,200 تومان
American Society of Hematology Self-Assessment Program 8th - داخلی خون و هماتولوژی
3,299,200 تومان
2,310,000 تومان
Rudolph’s Pediatrics  Self-Assessment and Board Review 2023 - اطفال
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
350,000 تومان
Riemannian Geometry 2016 - فرهنگ و واژه ها
899,200 تومان
630,000 تومان
Developmental Biology 2019 - ایمونولوژی
1,699,200 تومان
1,200,000 تومان
300,000 تومان
دستگاه سرخرگی ( نمای قدامی) - پوستر
19,500 تومان
15,000 تومان
Advanced Pharmacology for Prescribers 2022 - فارماکولوژی
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان