گروه کتب

Anesthesia comprehensive review 2020 - بیهوشی
699,200 تومان
490,000 تومان
150,000 تومان
  6th Edition 2017 - بیهوشی
899,200 تومان
629,440 تومان
49,200 تومان
Faust
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
ACUTE PAIN MANAGMENT  2021 - بیهوشی
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
Cardiac Drugs kanu  2015 - فارماکولوژی
199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
Mosbys Essential Sciences for Therapeutic Massage  2016 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
249,200 تومان
174,440 تومان
59,200 تومان
FUNDAMENTAL nuclear pharmacy 2019 - فارماکولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders 2023 - داخلی تنفس
4,499,200 تومان
3,149,440 تومان
دستگاه سرخرگی ( نمای قدامی) - پوستر
19,500 تومان
15,000 تومان
Developmental Biology 2019 - ایمونولوژی
1,699,200 تومان
1,200,000 تومان
300,000 تومان
Rudolph’s Pediatrics  Self-Assessment and Board Review 2023 - اطفال
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
350,000 تومان
American Society of Hematology Self-Assessment Program 8th - داخلی خون و هماتولوژی
3,299,200 تومان
2,310,000 تومان
Riemannian Geometry 2016 - فرهنگ و واژه ها
899,200 تومان
630,000 تومان