گروه کتب

Harrisons Manual of Medicine 2vol 2020 - داخلی
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
Williams Obstetrics  2 Vol , 26th 2022 - زنان و مامایی
2,199,200 تومان
1,540,000 تومان
150,000 تومان
Williams hematology 3 Vol  # 2021قطعA4 - داخلی خون و هماتولوژی
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Rethinking Rehabilitation: Theory and Practice 2015 - روانپزشکی
129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
Neurosurgery Practice Questions and Answers  2016 - نورولوژی
129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
STEP UP TO MEDICINE 2020 - آزمون های امریکا Step 2
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
BRS Behavioral Science  2021 - آزمون های امریکا Step 1
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
Handbook of Vitreo-Retinal Disorder Management 2015 - چشم
129,200 تومان
90,440 تومان
24,200 تومان
 Iadvl Color Atlas of Dermatology 2016 - پوست
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Uworld usmle step 1-2022- 36 vol +DVd سیاه و سفید - آزمون های امریکا Step 1
19,999,200 تومان
17,000,000 تومان
950,000 تومان
Esthetics in Dentistry Ronald E. Goldstein 2Vol 2018 - دندانپزشکی
2,399,200 تومان
1,680,000 تومان
150,000 تومان
ACP MKSAP NEUROLOGY 2017 - نورولوژی
89,200 تومان
62,440 تومان
15,000 تومان
 Practical Handbook of Microbiology 2015 - میکروب شناسی و انگل
369,200 تومان
258,440 تومان
Obstetrics and Gynaecology 2017 - زنان و مامایی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان