جزییات کتاب Basic Histology: A Color Atlas and Text 2016

طبقه : بافت شناسی و جنین شناسی

Basic Histology: A Color Atlas and Text 2016

Basic Histology: A Color Atlas and Text  2016 - بافت شناسی و جنین شناسی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 90,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 29,200 تومان

محصولات مشابه
99,200 تومان
29,200 تومان
THE DEVELOPING HUMAN CLINICALLY ORIENTED EMBRYOLOGY 2016 - بافت شناسی و جنین شناسی
199,200 تومان
29,200 تومان
EMBRYOLOGY  LANGMAN  2019 - بافت شناسی و جنین شناسی
199,200 تومان
29,200 تومان
Atlas of Histology with Functional Correlations   2017 - بافت شناسی و جنین شناسی
499,200 تومان
59,200 تومان