جزییات کتاب Abrams Clinical Drug Therapy: Rationales for Nursing Practice 2018

طبقه : پرستاری

Abrams Clinical Drug Therapy: Rationales for Nursing Practice 2018

Abrams Clinical Drug Therapy: Rationales for Nursing Practice 2018 - پرستاری

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

9781496347961

قطع:

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

قیمت خرید کتاب : 489,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 692,500 تومان

محصولات مشابه
Critical Care Nursing Certification 2018 - پرستاری
499,200 تومان
49,200 تومان
Fundamentals of Nursing 2016 - پرستاری
649,200 تومان
99,200 تومان
MEDICAL SURGICAL NURSING  2014 - پرستاری
549,200 تومان