جزییات کتاب Official OET Practice Book for Medicine

طبقه : آزمون های کانادا

Official OET Practice Book for Medicine

Official OET Practice Book for Medicine - آزمون های کانادا

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

رحلی

ناشر:

تعداد صفحات:

سال و نوبت چاپ:

نوع جلد:

سیمی

قیمت خرید کتاب : 249,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 174,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 49,200 تومان

محصولات مشابه
MCCQE SAMPLE QUESTIN 2010 - آزمون های کانادا
399,200 تومان
249,200 تومان
49,200 تومان
ESSENTIALS FOR THE CANADIAN MEDICAL LICENSING EXAM  2016 - آزمون های کانادا
599,200 تومان
99,200 تومان
MCCEE SAMPLE QUESTION 2010 - آزمون های کانادا
249,200 تومان