جزییات کتاب European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 10th 11 Vol 2020+dvd

طبقه : فارماکولوژی

فارماکوپه اروپا

European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 10th 11 Vol 2020+dvd

European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) 10th 11 Vol  2020+dvd - فارماکولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

9789287189219

قطع:

رحلی

ناشر:

European Pharmacopoeia

تعداد صفحات:

5000

سال و نوبت چاپ:

10th Edition-2020

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 12,999,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 12,999,200 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 4,999,200 تومان

جزییات بیشتر :

The European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) is a single reference work for the quality control of medicines. The official standards published within provide a scientific basis for quality control during the entire life cycle of a product.

These standards are legally binding - as laid down in the Council of Europe's Convention on the elaboration of a European Pharmacopoeia and in EU and national pharmaceutical legislation. Ph. Eur. quality standards become mandatory on the same date in all signatory member states of the Convention.

These standards are legally binding – as laid down in the Council of Europe Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia and in EU and national pharmaceutical legislation. Ph. Eur. quality standards become mandatory on the same date in all States Parties to the convention.

Key features:
Approximately 30% of the content is new or revised compared to Edition 9.0 with 114 new and 683 revised texts.

The Pharmacopoeia you need to comply with in order to market your products in 38 European countries and beyond.

Delivers crucial information earlier than any other Pharmacopoeia.

Contains 2,420 monographs, 374 general texts (including general monographs and methods of analysis) and around 2,780 descriptions of reagents

Print:
The 2020 subscription will consist of the first 3 volumes (10.0) and the first 2 noncumulative updates, 10.1 and 10.2, and will provide access to the Ph. Eur. online archives until 31 December 2020. For the convenience of users, direct access to complementary information (Knowledge Database) is also included for each monograph and general chapters through a data matrix code

Why do you need the European Pharmacopoeia?

The European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) is a single reference work for the quality control of medicines. The official standards published within provide a scientific basis for quality control during the entire life cycle of a product.

These standards are legally binding – as laid down in the Council of Europe’s Convention on the elaboration of a European Pharmacopoeia and in EU and national pharmaceutical legislation. Ph. Eur. quality standards become mandatory on the same date in all signatory member states of the Convention.

The 10th Edition at a glance

The Pharmacopoeia you need to comply with in order to market your products in 38 European countries and beyond.
It delivers crucial information earlier than any other pharmacopoeia.
With 114 new and 683 revised texts, approximately 30% of the content is new or revised compared to Edition 9.0.
It contains 2 420 monographs, 374 general texts (including general monographs and methods of analysis) and around 2 780 descriptions of reagents.

Print version: the 10th Edition consists of three initial volumes (10.0) complemented by eight non-cumulative supplements (10.1 to 10.8). For the convenience of users, direct access to complementary information (Knowledge Database) is included for each monograph and general chapters through a data matrix code. Available in either English or French, the print version contains a subscription key (EPID code) that allows access to online archives.

The 2020 subscription will consist of the first 3 volumes (10.0) and the first 2 non-cumulative updates, 10.1 and 10.2, and will provide access to the Ph. Eur. online archives until 31 December 2020.


فارماکوپه اروپا (Ph. Eur.) یک کار مرجع واحد برای کنترل کیفیت داروها است. استانداردهای رسمی منتشر شده در یک پایه علمی برای کنترل کیفیت در کل چرخه زندگی یک محصول فراهم می کند.

این استانداردها از نظر قانونی الزام آور هستند - همانطور که در کنوانسیون شورای اروپا در مورد تهیه داروسازی اروپایی و در اتحادیه اروپا و قوانین دارویی ملی مقرر شده است. Ph. Eur. استانداردهای کیفیت در تمام کشورهای عضو امضا کننده کنوانسیون در همان تاریخ اجباری می شوند.

این استانداردها از نظر قانونی الزام آور هستند - همانطور که در کنوانسیون شورای اروپا در مورد تهیه داروسازی اروپا و در اتحادیه اروپا و قانون دارویی ملی مقرر شده است. Ph. Eur. استانداردهای کیفیت در همان تاریخ در همه کشورهای عضو کنوانسیون اجباری می شوند.

ویژگی های اصلی:
تقریباً 30٪ از مطالب در مقایسه با نسخه 9.0 با 114 متن جدید و 683 بازبینی شده جدید یا اصلاح شده است.

فارماکوپه که برای رونق بازار محصولات خود در 38 کشور اروپایی و بعد از آن باید از آن استفاده کنید.

اطلاعات مهم را زودتر از سایر فارماكوپیا ارائه می دهد.

شامل 2،420 تک نگاشت ، 374 متن کلی (شامل تک نگاشت عمومی و روشهای تجزیه و تحلیل) و حدود 2،780 شرح از معرفها

چاپ:
اشتراك 2020 شامل 3 جلد اول (10.0) و 2 آخر بروزرساني غير انباشته ، 10.1 و 10.2 خواهد بود و دسترسي به Ph Ph Eur را فراهم مي كند. بایگانی آنلاین تا 31 دسامبر 2020. برای راحتی کاربران ، دسترسی مستقیم به اطلاعات تکمیلی (بانک اطلاعات دانش) همچنین برای هر مونوگرافی و فصل های عمومی از طریق کد ماتریس داده ها درج شده است.

چرا به فارماکوپه اروپا نیاز دارید؟

فارماکوپه اروپا (Ph. Eur.) یک کار مرجع واحد برای کنترل کیفیت داروها است. استانداردهای رسمی منتشر شده در یک پایه علمی برای کنترل کیفیت در کل چرخه زندگی یک محصول فراهم می کند.

این استانداردها از نظر قانونی الزام آور هستند - همانطور که در کنوانسیون شورای اروپا در مورد تهیه داروسازی اروپا و در اتحادیه اروپا و قوانین دارویی ملی مقرر شده است. Ph. Eur. استانداردهای کیفیت در تمام کشورهای عضو امضا کننده کنوانسیون در همان تاریخ اجباری می شوند.

نسخه 10 با یک نگاه

فارماکوپه که برای رونق بازار محصولات خود در 38 کشور اروپایی و بعد از آن باید از آن استفاده کنید.
این اطلاعات مهم را زودتر از سایر داروها ارائه می دهد.
با 114 متن جدید و 683 بازبینی شده ، تقریبا 30٪ از مطالب جدید در مقایسه با نسخه 9.0 جدید یا ویرایش شده اند.
این شامل 2 420 تک نگاشت ، 374 متن کلی (شامل تک نگاشت کلی و روشهای تجزیه و تحلیل) و حدود 2 780 شرح از معرفها است.

نسخه چاپی: نسخه 10 شامل سه جلد اولیه (10.0) است که توسط هشت مکمل غیر تجمعی (10.1 تا 10.8) تکمیل شده است. برای راحتی کاربران ، دسترسی مستقیم به اطلاعات تکمیلی (بانک اطلاعات دانش) برای هر مونوگرافی و فصول عمومی از طریق کد ماتریس داده ها درج شده است. نسخه چاپی به زبان انگلیسی یا فرانسوی موجود است ، دارای یک نسخه اشتراک (کد EPID) است که اجازه می دهد تا به بایگانی های آنلاین دسترسی داشته باشید.


خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 3002 مرتبه

محصولات مشابه
 Clinical Pharmacy and Therapeutics 2 Vol 2019 - فارماکولوژی
1,899,200 تومان
150,000 تومان