گروه کتب

 رحلی Robbins & Kumar Basic Pathology 2023 11th - پاتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان
Netter
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
450,000 تومان
Fuster and Hurst
3,899,200 تومان
2,730,000 تومان
150,000 تومان
Sperling Pediatric Endocrinology 2021 - داخلی غدد
1,899,200 تومان
1,330,000 تومان
150,000 تومان
GRAY ANATOMY REVIEW 2022 - آناتومی
799,200 تومان
550,000 تومان
69,200 تومان
Berry & Kohn
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

CT AND MRI OF THE WHOLE BODY HAAGA 3 Vol  2017 - رادیولوژی
4,199,200 تومان
2,940,000 تومان
150,000 تومان
Harrisons Manual of Medicine- 20th Edition-2020 - داخلی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Gunner Goggles Pediatrics 2019 - آزمون های امریکا Step 2
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
Dermatology Bolognia: 3-Volume 2018 - پوست
4,999,200 تومان
3,500,000 تومان
69,200 تومان