گروه کتب

Developmental Biology 2019 - ایمونولوژی
1,699,200 تومان
1,200,000 تومان
300,000 تومان
 رحلی Robbins & Kumar Basic Pathology 2023 11th - پاتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان
Rudolph’s Pediatrics  Self-Assessment and Board Review 2023 - اطفال
1,199,200 تومان
840,000 تومان
350,000 تومان
Fishman’s Pulmonary Diseases and Disorders 2023 - داخلی تنفس
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
CURRENT Diagnosis and Treatment Pediatric Neurology 2023 - نورولوژی
699,200 تومان
490,000 تومان
350,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Uworld usmle step 2- 2020-38 vol +DVd - آزمون های امریکا Step 2
8,999,200 تومان
6,299,440 تومان
1,299,200 تومان
Water Fitness Progressions 2019 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
149,200 تومان
104,440 تومان
24,200 تومان
The NeuroICU Board Review 2018 - نورولوژی
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
MURTAGH GENERAL PRACTICE 2 vol 2018 full color - آزمون های استرالیا
2,199,200 تومان
1,540,000 تومان
150,000 تومان
Oxford Textbook of Medicine 8 Vol 2020 - داخلی
12,999,200 تومان
9,100,000 تومان
150,000 تومان
Master the Boards USMLE Step 2 CK 2021 tabdili - آزمون های امریکا Step 2
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان