جزییات کتاب

طبقه : پوست

Succinct Pediatrics: Evaluation and Management for Infectious Diseases and Dermatologic Disorders 2016

ISBN:

قیمت خرید کتاب : 249,200 تومان

قیمت خرید نسخه PDF : 29,200 تومان

جزییات بیشتر :

#پرستاری, #پوست, #بیهوشی, #بیوشیمی, #خرید کتب پزشکی2018, #بهداشت

, #خرید کتب بهداشت

, #immuno ,