جزییات کتاب Social Psychology: How Other People Influence Our Thoughts and Actions 2017

طبقه : روانپزشکی

روانشناسی اجتماعی: چگونه افراد دیگر بر افکار و اقدامات ما تأثیر می گذارند

Social Psychology: How Other People Influence Our Thoughts and Actions 2017

Social Psychology: How Other People Influence Our Thoughts and Actions 2017 - روانپزشکی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

1610695917-9781610695916

قطع:

رحلی

ناشر:

Greenwood

تعداد صفحات:

720

سال و نوبت چاپ:

1st Edition-2017

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 209,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 49,200 تومان

جزییات بیشتر :

This book provides an introduction to social psychology that covers its history, theories, and core concepts. It explains intrapersonal (how others influence our views about ourselves) and interpersonal (how we think about and act toward other people) applications of this discipline in today's society.

Human beings are social by nature. Because of this, the people around us have a profound impact on how we think about ourselves and others―from our sense of self esteem to our opinions and attitudes to our interactions in a group setting. Social Psychology: How Other People Influence Our Thoughts and Actions describes these subtle but powerful effects in our daily lives, offering a complete and balanced view of the topic. Readers will discover the history of social psychology, grasp its theories and core concepts, learn about important issues and debates related to this topic, and see how these ideas are directly applicable to therapy and other real-world situations.

Chapters cover how an individual's self-concept is developed and the various social forces on it, how a social psychology experiment may be conducted, and examples of social psychology in everyday life, such as group dynamics and cultural phenomena. Readers will also see how social psychology plays a role in our criminal justice system, including in the context of the prison system population; in the cultural issues associated with Latino and Native American populations; in our social collective concern about mass shootings, epidemics, and terrorism; and in the dynamics, processes, and tactics of a nationwide presidential election campaign seeking to influence the masses.


• Presents perspectives on many contemporary issues―such as shooting events, terrorism, autism, post-traumatic effects on veterans, transgender issues, prejudice, and antisocial behavior―that help readers to develop critical thinking abilities

• Briefly reviews the contributions of famous psychologists and well-known social psychology experiments

• Examines topics holistically, providing a thorough and accessible overview of the subject

• Includes a bibliography of print and electronic sources for further study as well as a glossary that defines unfamiliar terms

 

این کتاب مقدمه ای برای روانشناسی اجتماعی است که تاریخ ، نظریه ها و مفاهیم اصلی آن را در بر می گیرد. این برنامه های درون فردی (چگونگی تأثیر دیگران بر دیدگاه های ما در مورد خود) و روابط بین فردی (نحوه تفکر و عملکرد دیگران) را توضیح می دهد.

انسانها از نظر طبیعت اجتماعی هستند. به همین دلیل ، افراد اطراف ما تأثیر عمیقی در نحوه تفکر درباره خود و دیگران دارند- از احساس عزت نفس ما گرفته تا نظرات و نگرشهایمان به تعاملات ما در یک گروه گروهی. روانشناسی اجتماعی: چگونه افراد دیگر بر افکار و اقدامات ما تأثیر می گذارند ، این اثرات لطیف اما قدرتمند را در زندگی روزمره ما توصیف می کند ، یک دیدگاه کامل و متعادل از موضوع ارائه می دهد. خوانندگان تاریخ روانشناسی اجتماعی را کشف می کنند ، تئوری ها و مفاهیم اصلی آن را درک می کنند ، در مورد موضوعات مهم و مباحث مربوط به این موضوع آشنا می شوند و می بینند که چگونه این ایده ها به طور مستقیم برای درمان و سایر موقعیت های دنیای واقعی قابل اجرا است.

فصل ها نحوه تحقق خودپنداره یك فرد و نیروهای مختلف اجتماعی بر روی آن ، چگونگی انجام آزمایش روانشناسی اجتماعی را نشان می دهد و نمونه هایی از روانشناسی اجتماعی در زندگی روزمره مانند پویایی گروهی و پدیده های فرهنگی را نشان می دهد. خوانندگان همچنین خواهند دید که روانشناسی اجتماعی چه نقشی در سیستم عدالت کیفری ما ، از جمله در زمینه جمعیت سیستم زندان دارد. در موضوعات فرهنگی مرتبط با جمعیت لاتین و بومیان آمریکا؛ در نگرانی جمعی اجتماعی ما در مورد تیراندازی گسترده ، همه گیری و تروریسم؛ و در پویایی ، فرآیندها و تاکتیک های یک انتخابات انتخاباتی ریاست جمهوری در سراسر کشور به دنبال تأثیرگذاری بر توده ها است.


• چشم اندازهایی را در مورد بسیاری از موضوعات معاصر ارائه می دهد - از جمله حوادث تیراندازی ، تروریسم ، اوتیسم ، تأثیرات پس از سانحه بر جانبازان ، مسائل مربوط به transgender ، تعصبات و رفتارهای ضد اجتماعی - که به خوانندگان کمک می کند توانایی های تفکر انتقادی را توسعه دهند.

• به طور مختصر سهم روانشناسان مشهور و آزمایشهای شناخته شده روانشناسی اجتماعی را مرور می کنیم

• مباحث را به صورت جامع بررسی می کند ، یک مرور کلی و در دسترس از موضوع ارائه می دهد

• شامل کتابشناسی از منابع چاپی و الکترونیکی برای مطالعه بیشتر و همچنین یک واژه نامه که اصطلاحات ناآشنا را تعریف می کند
خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 1295 مرتبه

محصولات مشابه
129,200 تومان
On Call Psychiatry 2019 - روانپزشکی
169,200 تومان
29,200 تومان