جزییات کتاب Osmosis USMLE Step 2 Review 2021 – Videos

طبقه : آزمون های امریکا Step 2

بررسی مرحله 2 اسموزیس USMLE

Osmosis USMLE Step 2 Review 2021 – Videos

Osmosis USMLE Step 2 Review 2021 – Videos - آزمون های امریکا Step 2

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

قطع:

dvd

ناشر:

تعداد صفحات:

12 g

سال و نوبت چاپ:

2021

نوع جلد:

قاب

قیمت خرید کتاب : 950,000 تومان

قیمت خرید کتاب : 0 تومان

محصولات مشابه
Gunner Goggles Pediatrics 2019 - آزمون های امریکا Step 2
599,200 تومان
150,000 تومان
299,200 تومان
150,000 تومان