جزییات کتاب DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2018

طبقه : فارماکولوژی

DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2018

DAVIS DRUG GUID FOR NURSES 2018 - فارماکولوژی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

ISBN-13: 978-0803669451 ISBN-10: 0803669453

قطع:

رحلی

ناشر:

F.A. Davis Company

تعداد صفحات:

1488

سال و نوبت چاپ:

16th Edition 2018

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 2,899,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 2,000,000 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 150,000 تومان

جزییات بیشتر :

Davis’s Drug Guide for Nurses®, Sixteenth Edition delivers all of the information you need to administer medications safely across the lifespan—well-organized monographs for hundreds of generic and thousands of trade-name drugs.

BONUS!
FREE DIGITAL ACCESS

www.DrugGuide.com

Redeem the access code inside to unlock your one-year, free subscription to Davis’s Drug Guide Online, powered by Unbound Medicine. It’s accessible from your desktop, laptop, or any mobile device with a web browser

 • 5,000-drug database and appendices
 • Cross-referencing of drugs
 • FDA drug news

 

LIFE-SAVING GUIDANCE ... AT A GLANCE

 • Red tab for high alert medications, plus in-depth high alert and patient safety coverage
 • Red, capitalized letters for life-threatening side effects
 • NEW! REP heading for use of drugs in males and females of reproductive age
 • Drug-drug, drug-food, drug-natural product interactions
 • Pedi, Geri, OB, and Lactation cautions
 • IV administration subheads
 • REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies) icon
 • Pharmacogenomic content and icon
 • Canadian-specific content 
 • Much more!


LEARNING, CARE-PLANNING, AND PATIENT EDUCATION TOOLS

Online at DavisPlus 

 • Pronunciation library for 1,200+ drug names
 • Preventing med errors and psychotropic drug tutorials, each with a self-test
 • Calculators for body mass index (BMI), metric conversions, IV drip rates, dosage/kg, and Fahrenheit/Celsius
 • Interactive case studies, brief, real-life scenarios that are followed by a series of question
 • Video clips illustrating the safe administration of medications
 • Animations demonstrating the administration and absorption of oral drugs

 

Reviews for Daviss Drug Guide for Nurses, 15th Edition:

Invaluable. “This… resource has been invaluable for my clinicals and pharm class.”—CJ Bob

Perfect for a nursing student. I feel that I didnt need my pharmacology book, and could have just used this. Its organized and comprehensive, and for each drug has nursing implications with assessments, "potential" nursing diagnoses, teaching, and evaluations.”—Amazon Reviewer

This is your book. If you want to know about drugs, this is your book. Very thorough and helpful with my nursing classes.”—Michael Grewing.

Use this every day! The most helpful book ever created for Pharmacology! I use this every single day!”C. Kelly

A Must-Have. An absolute must have. Great Book.—Rocco DeMario

Hands down the best drug guide. I am very pleased with this drug guide. I am in nursing school and this is the best drug guide hands down. I used other brands and I feel this is more organized and better to understand.”—Carolina Cruz 

راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران ، نسخه شانزدهم ، کلیه اطلاعاتی را که برای استفاده بی خطر از داروها در طول عمر لازم دارید ، ارائه می دهد - تک نگاری های منظم برای صدها داروی عمومی و هزاران داروی تجاری.

جایزه!
دسترسی رایگان دیجیتال

www.DrugGuide.com

برای باز کردن قفل اشتراک رایگان و رایگان یک ساله Davis’s Drug Guide Online ، با استفاده از Unbound Medicine ، از کد دسترسی داخل استفاده کنید. از طریق دسک تاپ ، لپ تاپ یا هر دستگاه تلفن همراه دارای مرورگر وب قابل دسترسی است

5000 پایگاه داده و پیوست دارو
ارجاع متقابل داروها
اخبار دارویی FDAرهنمودهای صرفه جویی در زندگی ... با یک نگاه اجمالی

زبانه قرمز برای داروهای با هشدار بالا ، به علاوه هشدار زیاد عمیق و پوشش ایمنی بیمار
نامه های قرمز و بزرگ برای عوارض جانبی تهدید کننده زندگی
جدید! عنوان REP برای استفاده از داروها در مردان و زنان در سن باروری
فعل و انفعالات دارو-دارو ، دارو-غذا ، دارو-محصول طبیعی
هشدارهای پدی ، گری ، OB و شیردهی
زیرشاخه های دولت IV
نماد REMS (ارزیابی و کاهش خطر)
محتوا و نماد دارویی
محتوای خاص کانادایی
خیلی بیشتر!


ابزارهای یادگیری ، برنامه ریزی مراقبت و آموزش صبر

آنلاین در دیویس پلاس

کتابخانه تلفظ برای 1200+ نام دارو
جلوگیری از خطاهای پزشکی و آموزش داروهای روانگردان ، که هر کدام خودآزمایی دارند
ماشین حساب برای شاخص توده بدن (BMI) ، تبدیل متریک ، میزان قطره قطره ای IV ، دوز / کیلوگرم و فارنهایت / سانتیگراد
مطالعات موردی تعاملی ، سناریوهای مختصر و واقعی که با یک سری سوال دنبال می شوند
کلیپ های ویدئویی نشان دهنده تجویز بی خطر داروها
انیمیشن هایی که تجویز و جذب داروهای خوراکی را نشان می دهدنظرات راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران ، چاپ پانزدهم:

بی ارزش "این منبع برای کلینیک ها و کلاس های دارویی من بسیار ارزشمند است." - سی جی باب

ایده آل برای دانشجوی پرستاری. "من احساس می کنم که من به کتاب داروسازی خود احتیاج ندارم و می توانستم از این کتاب استفاده کنم. این سازمان یافته و جامع است و برای هر دارو پیامدهای پرستاری همراه با ارزیابی ، تشخیص ، آموزش و ارزیابی "بالقوه" پرستار است. - Amazon Reviewer

این کتاب شما است. "اگر می خواهید در مورد مواد مخدر بدانید ، این کتاب شماست. در کلاسهای پرستاری بسیار دقیق و مفید. "- مایکل گروینگ.

هر روز از این استفاده کنید! "مفیدترین کتابی که تاکنون برای داروسازی ایجاد شده است! من هر روز از این استفاده می کنم! "- سی. کلی

باید داشته باشید "مطلق باید داشته باشد. کتاب عالی. - روکو دماریو

دستان بهترین راهنمای دارو "من از این راهنمای دارو بسیار خوشحالم. من در دانشکده پرستاری هستم و این بهترین راهنمای مصرف دارو است. من از مارک های دیگری استفاده کردم و احساس می کنم این سازمان یافته تر است و درک آن بهتر است. "- کارولینا کروز

 

' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#0e690d;">LIFE-SAVING GUIDANCE ... AT A GLANCE

 • Red tab for high alert medications, plus in-depth high alert and patient safety coverage
 • Red, capitalized letters for life-threatening side effects
 • NEW! REP heading for use of drugs in males and females of reproductive age
 • Drug-drug, drug-food, drug-natural product interactions
 • Pedi, Geri, OB, and Lactation cautions
 • IV administration subheads
 • REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies) icon
 • Pharmacogenomic content and icon
 • Canadian-specific content 
 • Much more!


LEARNING, CARE-PLANNING, AND PATIENT EDUCATION TOOLS

Online at DavisPlus 

 • Pronunciation library for 1,200+ drug names
 • Preventing med errors and psychotropic drug tutorials, each with a self-test
 • Calculators for body mass index (BMI), metric conversions, IV drip rates, dosage/kg, and Fahrenheit/Celsius
 • Interactive case studies, brief, real-life scenarios that are followed by a series of question
 • Video clips illustrating the safe administration of medications
 • Animations demonstrating the administration and absorption of oral drugs

 

Reviews for Daviss Drug Guide for Nurses, 15th Edition:

Invaluable. “This… resource has been invaluable for my clinicals and pharm class.”—CJ Bob

Perfect for a nursing student. I feel that I didnt need my pharmacology book, and could have just used this. Its organized and comprehensive, and for each drug has nursing implications with assessments, "potential" nursing diagnoses, teaching, and evaluations.”—Amazon Reviewer

This is your book. If you want to know about drugs, this is your book. Very thorough and helpful with my nursing classes.”—Michael Grewing.

Use this every day! The most helpful book ever created for Pharmacology! I use this every single day!”C. Kelly

A Must-Have. An absolute must have. Great Book.—Rocco DeMario

Hands down the best drug guide. I am very pleased with this drug guide. I am in nursing school and this is the best drug guide hands down. I used other brands and I feel this is more organized and better to understand.”—Carolina Cruz 

راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران ، نسخه شانزدهم ، کلیه اطلاعاتی را که برای استفاده بی خطر از داروها در طول عمر لازم دارید ، ارائه می دهد - تک نگاری های منظم برای صدها داروی عمومی و هزاران داروی تجاری.

جایزه!
دسترسی رایگان دیجیتال

www.DrugGuide.com

برای باز کردن قفل اشتراک رایگان و رایگان یک ساله Davis’s Drug Guide Online ، با استفاده از Unbound Medicine ، از کد دسترسی داخل استفاده کنید. از طریق دسک تاپ ، لپ تاپ یا هر دستگاه تلفن همراه دارای مرورگر وب قابل دسترسی است

5000 پایگاه داده و پیوست دارو
ارجاع متقابل داروها
اخبار دارویی FDAرهنمودهای صرفه جویی در زندگی ... با یک نگاه اجمالی

زبانه قرمز برای داروهای با هشدار بالا ، به علاوه هشدار زیاد عمیق و پوشش ایمنی بیمار
نامه های قرمز و بزرگ برای عوارض جانبی تهدید کننده زندگی
جدید! عنوان REP برای استفاده از داروها در مردان و زنان در سن باروری
فعل و انفعالات دارو-دارو ، دارو-غذا ، دارو-محصول طبیعی
هشدارهای پدی ، گری ، OB و شیردهی
زیرشاخه های دولت IV
نماد REMS (ارزیابی و کاهش خطر)
محتوا و نماد دارویی
محتوای خاص کانادایی
خیلی بیشتر!


ابزارهای یادگیری ، برنامه ریزی مراقبت و آموزش صبر

آنلاین در دیویس پلاس

کتابخانه تلفظ برای 1200+ نام دارو
جلوگیری از خطاهای پزشکی و آموزش داروهای روانگردان ، که هر کدام خودآزمایی دارند
ماشین حساب برای شاخص توده بدن (BMI) ، تبدیل متریک ، میزان قطره قطره ای IV ، دوز / کیلوگرم و فارنهایت / سانتیگراد
مطالعات موردی تعاملی ، سناریوهای مختصر و واقعی که با یک سری سوال دنبال می شوند
کلیپ های ویدئویی نشان دهنده تجویز بی خطر داروها
انیمیشن هایی که تجویز و جذب داروهای خوراکی را نشان می دهدنظرات راهنمای دارویی دیویس برای پرستاران ، چاپ پانزدهم:

بی ارزش "این منبع برای کلینیک ها و کلاس های دارویی من بسیار ارزشمند است." - سی جی باب

ایده آل برای دانشجوی پرستاری. "من احساس می کنم که من به کتاب داروسازی خود احتیاج ندارم و می توانستم از این کتاب استفاده کنم. این سازمان یافته و جامع است و برای هر دارو پیامدهای پرستاری همراه با ارزیابی ، تشخیص ، آموزش و ارزیابی "بالقوه" پرستار است. - Amazon Reviewer

این کتاب شما است. "اگر می خواهید در مورد مواد مخدر بدانید ، این کتاب شماست. در کلاسهای پرستاری بسیار دقیق و مفید. "- مایکل گروینگ.

هر روز از این استفاده کنید! "مفیدترین کتابی که تاکنون برای داروسازی ایجاد شده است! من هر روز از این استفاده می کنم! "- سی. کلی

باید داشته باشید "مطلق باید داشته باشد. کتاب عالی. - روکو دماریو

دستان بهترین راهنمای دارو "من از این راهنمای دارو بسیار خوشحالم. من در دانشکده پرستاری هستم و این بهترین راهنمای مصرف دارو است. من از مارک های دیگری استفاده کردم و احساس می کنم این سازمان یافته تر است و درک آن بهتر است. "- کارولینا کروز

 

, خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 2027 مرتبه

محصولات مشابه
Calculation of Drug Dosages: A Work Text 2020 - فارماکولوژی
1,299,200 تومان
150,000 تومان
 ROTE LISTE 2020 - فارماکولوژی
6,999,200 تومان
4,950,000 تومان