جزییات کتاب

طبقه : عفونی

6vol MANDELL INFECTIOUS DISEASE 6 vol 2015

ISBN:

قیمت خرید کتاب : 1,299,200 تومان

قیمت خرید نسخه PDF : 59,200 تومان

جزییات بیشتر :

#پرستاری, #پوست, #بیهوشی, #چشم, #بیوشیمی, #خرید کتب پزشکی2018, #بهداشت

, #خرید کتب بهداشت

, #immuno , #بافت شناسی , #جنین شناسی , #Histology , #هیستولوژی , #CELLULAR AND MOLECULAR IMMUNOLOGY ABULABBAS 2018 , #Immunohistochemistry ,