جزییات کتاب EGANS FUNDAMENTALS OF RESPIRATORY 2020

طبقه : داخلی

مبانی مراقبت از تنفس اگان

EGANS FUNDAMENTALS OF RESPIRATORY 2020

EGANS FUNDAMENTALS OF RESPIRATORY 2020 - داخلی

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

978-0323811224

قطع:

رحلی

ناشر:

Mosby

تعداد صفحات:

1400

سال و نوبت چاپ:

12edition 2020

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 1,999,200 تومان

قیمت خرید کتاب : 1,400,000 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 150,000 تومان

جزییات بیشتر :

Learn the principles and skills youll need as a respiratory therapist! Egans Fundamentals of Respiratory Care, 12th Edition provides a solid foundation in respiratory care and covers the latest advances in this ever-changing field. Known as "the bible for respiratory care," this text makes it easy to understand the role of the respiratory therapist, the scientific basis for treatment, and clinical applications. Comprehensive chapters correlate to the 2020 NBRC Exam matrices, preparing you for clinical and exam success. Written by noted educators Robert Kacmarek, James Stoller, and Albert Heuer, this edition includes new chapters on heart failure as well as ethics and end-of-life care, plus the latest AARC practice guidelines. Updated content reflects the newest advances in respiratory care, preparing you to succeed in todays health care environment. UNIQUE! Mini-Clinis provide case scenarios challenging you to use critical thinking in solving problems encountered during actual patient care. Decision trees developed by hospitals highlight the use of therapist-driven protocols to assess a patient, initiate care, and evaluate outcomes. Rules of Thumb highlight rules, formulas, and key points that are important to clinical practice. Learning objectives align with the summary checklists, highlighting key content at the beginning and at the end of each chapter, and parallel the three areas tested on the 2020 NBRC Exam matrices. Learning resources on the Evolve companion website include an NBRC correlation guide, image collection, lecture notes, Body Spectrum electronic anatomy coloring book, and an English/Spanish glossary. Student workbook provides a practical study guide reflecting this edition of the text, offering numerous case studies, experiments, and hands-on activities. Available separately. Full-color design calls attention to the texts special features and promotes learning. Glossary includes key terms and definitions needed for learning concepts. NEW Heart Failure chapter covers the disease that is the most frequent cause of unscheduled hospital admissions. NEW Ethics and End-of-Life Care chapter explains related issues and how to help patients and their families. NEW! Improved readability makes the text easier to read and concepts easier to understand. NEW! Updated practice guidelines from the AARC (American Association for Respiratory Care) are included within the relevant chapters. NEW! Updated chapters include topics such as arterial lines, stroke, ACLS, PALS, hemodynamics, polysomnography, waveform interpretation, and laryngectomy. NEW! Streamlined format eliminates redundancy and complex verbiage.

Learn the principles and skills youll need as a respiratory therapist! Egans Fundamentals of Respiratory Care, 12th Edition provides a solid foundation in respiratory care and covers the latest advances in this ever-changing field. Known as "the bible for respiratory care," this text makes it easy to understand the role of the respiratory therapist, the scientific basis for treatment, and clinical applications. Comprehensive chapters correlate to the 2020 NBRC Exam matrices, preparing you for clinical and exam success. Written by noted educators Robert Kacmarek, James Stoller, and Albert Heuer, this edition includes new chapters on heart failure as well as ethics and end-of-life care, plus the latest AARC practice guidelines. Updated content reflects the newest advances in respiratory care, preparing you to succeed in todays health care environment. UNIQUE! Mini-Clinis provide case scenarios challenging you to use critical thinking in solving problems encountered during actual patient care. Decision trees developed by hospitals highlight the use of therapist-driven protocols to assess a patient, initiate care, and evaluate outcomes. Rules of Thumb highlight rules, formulas, and key points that are important to clinical practice. Learning objectives align with the summary checklists, highlighting key content at the beginning and at the end of each chapter, and parallel the three areas tested on the 2020 NBRC Exam matrices. Learning resources on the Evolve companion website include an NBRC correlation guide, image collection, lecture notes, Body Spectrum electronic anatomy coloring book, and an English/Spanish glossary. Student workbook provides a practical study guide reflecting this edition of the text, offering numerous case studies, experiments, and hands-on activities. Available separately. Full-color design calls attention to the texts special features and promotes learning. Glossary includes key terms and definitions needed for learning concepts. NEW Heart Failure chapter covers the disease that is the most frequent cause of unscheduled hospital admissions. NEW Ethics and End-of-Life Care chapter explains related issues and how to help patients and their families. NEW! Improved readability makes the text easier to read and concepts easier to understand. NEW! Updated practice guidelines from the AARC (American Association for Respiratory Care) are included within the relevant chapters. NEW! Updated chapters include topics such as arterial lines, stroke, ACLS, PALS, hemodynamics, polysomnography, waveform interpretation, and laryngectomy. NEW! Streamlined format eliminates redundancy and complex verbiage.

اصول و مهارتهایی را که به عنوان یک متخصص تنفسی نیاز دارید ، بیاموزید! Egans Fundamentals of مراقبت های تنفسی ، نسخه 12th یک پایه محکم در مراقبت های تنفسی فراهم می کند و آخرین پیشرفت ها را در این زمینه همیشه در حال تغییر پوشش می دهد. این متن که به عنوان "کتاب مقدس برای مراقبت های تنفسی" شناخته می شود ، درک نقش درمانگر تنفسی ، مبانی علمی برای درمان و کاربردهای بالینی را آسان می کند. فصل های جامع مربوط به ماتریس آزمون NBRC 2020 است و شما را برای موفقیت در بالینی و امتحان آماده می کند. این نسخه که توسط مربیان برجسته رابرت کاچمارک ، جیمز استولر و آلبرت هوئر نوشته شده است ، شامل فصل های جدیدی در مورد نارسایی قلبی و همچنین اخلاقیات و مراقبت های پایان زندگی ، به علاوه آخرین دستورالعمل های AARC است. محتوای به روز شده منعکس کننده جدیدترین پیشرفت های مراقبت های تنفسی است و شما را برای موفقیت در محیط مراقبت های بهداشتی امروز آماده می کند. منحصر بفرد! Mini-Clinis سناریوهای موردی را به شما ارائه می دهد که شما را به چالش می کشد تا از تفکر انتقادی در حل مشکلات پیش آمده در حین مراقبت از بیمار استفاده کنید. درختان تصمیم گیری که توسط بیمارستان ها ساخته شده استفاده از پروتکل های درمانگر محور را برای ارزیابی بیمار ، شروع مراقبت و ارزیابی نتایج برجسته می کند. Rules of Thumb قوانین ، فرمول ها و نکات کلیدی را برجسته می کند که برای عمل بالینی مهم هستند. اهداف یادگیری با لیست چک لیست خلاصه می شوند ، محتوای اصلی را در ابتدا و انتهای هر فصل برجسته می کنند ، و سه حوزه آزمایش شده در ماتریس آزمون NBRC 2020 را به صورت موازی در می آورند. منابع یادگیری در وب سایت همراه Evolve شامل یک راهنمای همبستگی NBRC ، مجموعه تصاویر ، یادداشت های سخنرانی ، کتاب رنگ آمیزی آناتومی الکترونیکی Body Spectrum و واژه نامه انگلیسی / اسپانیایی است. کتاب کار دانشجویی با ارائه مطالعات موردی ، آزمایشات و فعالیت های عملی ، یک راهنمای مطالعه عملی منعکس کننده این نسخه از متن ارائه می دهد. جداگانه موجود است طراحی تمام رنگی توجهات را به ویژگی های خاص متن جلب می کند و باعث یادگیری می شود. واژه نامه شامل اصطلاحات و تعاریف کلیدی مورد نیاز برای یادگیری مفاهیم است. فصل جدید نارسایی قلبی بیماری را شامل می شود که بیشترین علت پذیرش های بدون برنامه در بیمارستان است. فصل اخلاق جدید و مراقبت از پایان زندگی ، مسائل مرتبط و چگونگی کمک به بیماران و خانواده های آنها را توضیح می دهد. جدید! خوانایی بهتر خواندن متن و درک مفاهیم را آسان تر می کند. جدید! دستورالعمل های به روز شده از طرف AARC (انجمن مراقبت های تنفسی آمریکا) در فصل های مربوطه گنجانده شده است. جدید! فصل های به روز شده شامل موضوعاتی مانند خطوط شریانی ، سکته مغزی ، ACLS ، PALS ، همودینامیک ، پلی سومنوگرافی ، تفسیر شکل موج و حنجره می باشد. جدید! قالب ساده ، افزونگی و سوابق پیچیده را از بین می برد.

' style='display:inline-block;background-color: #f6e5f6;border-radius: 5px;border: solid 1px #eccbef;margin: 10px 0px 1px 1px;padding: 1px;'>#333333; font-family: Amazon Ember, Arial, sans-serif;">اصول و مهارتهایی را که به عنوان یک متخصص تنفسی نیاز دارید ، بیاموزید! Egans Fundamentals of مراقبت های تنفسی ، نسخه 12th یک پایه محکم در مراقبت های تنفسی فراهم می کند و آخرین پیشرفت ها را در این زمینه همیشه در حال تغییر پوشش می دهد. این متن که به عنوان "کتاب مقدس برای مراقبت های تنفسی" شناخته می شود ، درک نقش درمانگر تنفسی ، مبانی علمی برای درمان و کاربردهای بالینی را آسان می کند. فصل های جامع مربوط به ماتریس آزمون NBRC 2020 است و شما را برای موفقیت در بالینی و امتحان آماده می کند. این نسخه که توسط مربیان برجسته رابرت کاچمارک ، جیمز استولر و آلبرت هوئر نوشته شده است ، شامل فصل های جدیدی در مورد نارسایی قلبی و همچنین اخلاقیات و مراقبت های پایان زندگی ، به علاوه آخرین دستورالعمل های AARC است. محتوای به روز شده منعکس کننده جدیدترین پیشرفت های مراقبت های تنفسی است و شما را برای موفقیت در محیط مراقبت های بهداشتی امروز آماده می کند. منحصر بفرد! Mini-Clinis سناریوهای موردی را به شما ارائه می دهد که شما را به چالش می کشد تا از تفکر انتقادی در حل مشکلات پیش آمده در حین مراقبت از بیمار استفاده کنید. درختان تصمیم گیری که توسط بیمارستان ها ساخته شده استفاده از پروتکل های درمانگر محور را برای ارزیابی بیمار ، شروع مراقبت و ارزیابی نتایج برجسته می کند. Rules of Thumb قوانین ، فرمول ها و نکات کلیدی را برجسته می کند که برای عمل بالینی مهم هستند. اهداف یادگیری با لیست چک لیست خلاصه می شوند ، محتوای اصلی را در ابتدا و انتهای هر فصل برجسته می کنند ، و سه حوزه آزمایش شده در ماتریس آزمون NBRC 2020 را به صورت موازی در می آورند. منابع یادگیری در وب سایت همراه Evolve شامل یک راهنمای همبستگی NBRC ، مجموعه تصاویر ، یادداشت های سخنرانی ، کتاب رنگ آمیزی آناتومی الکترونیکی Body Spectrum و واژه نامه انگلیسی / اسپانیایی است. کتاب کار دانشجویی با ارائه مطالعات موردی ، آزمایشات و فعالیت های عملی ، یک راهنمای مطالعه عملی منعکس کننده این نسخه از متن ارائه می دهد. جداگانه موجود است طراحی تمام رنگی توجهات را به ویژگی های خاص متن جلب می کند و باعث یادگیری می شود. واژه نامه شامل اصطلاحات و تعاریف کلیدی مورد نیاز برای یادگیری مفاهیم است. فصل جدید نارسایی قلبی بیماری را شامل می شود که بیشترین علت پذیرش های بدون برنامه در بیمارستان است. فصل اخلاق جدید و مراقبت از پایان زندگی ، مسائل مرتبط و چگونگی کمک به بیماران و خانواده های آنها را توضیح می دهد. جدید! خوانایی بهتر خواندن متن و درک مفاهیم را آسان تر می کند. جدید! دستورالعمل های به روز شده از طرف AARC (انجمن مراقبت های تنفسی آمریکا) در فصل های مربوطه گنجانده شده است. جدید! فصل های به روز شده شامل موضوعاتی مانند خطوط شریانی ، سکته مغزی ، ACLS ، PALS ، همودینامیک ، پلی سومنوگرافی ، تفسیر شکل موج و حنجره می باشد. جدید! قالب ساده ، افزونگی و سوابق پیچیده را از بین می برد.

, خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books, usmle, usmleiran, usmle ایران, مرکز تخصصی usmle در ایران, 2021, 2022, امتحانات کانادا و استراليا و امريکا , آزمون هاي پزشکي خارج از کشور, مديکال بوک, کتاب رفرنس پزشکي, دانلود کتاب پزشکي, انتشارات کتب پزشکي, انتشارات پزشکي

بازدید : 2031 مرتبه

محصولات مشابه