گروه کتب

  6th Edition 2017 - بیهوشی
899,200 تومان
629,440 تومان
49,200 تومان
Faust
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
ACUTE PAIN MANAGMENT  2021 - بیهوشی
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
Cardiac Drugs kanu  2015 - فارماکولوژی
199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
Mosbys Essential Sciences for Therapeutic Massage  2016 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
249,200 تومان
174,440 تومان
59,200 تومان
FUNDAMENTAL nuclear pharmacy 2019 - فارماکولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Therapeutic Exercise for Musculoskeletal Injuries 2016 - معاینه فیزیکی و شرح و حال
399,200 تومان
279,440 تومان
149,200 تومان
TOXICOLOGY OF CHEMICAL WARFARE AGENTS  2015 - فارماکولوژی
399,200 تومان
279,440 تومان
29,200 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Evolutionary Neuroscience 2020 - نورولوژی
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
Netter
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
450,000 تومان
 رحلی Robbins & Kumar Basic Pathology 2023 11th - پاتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان
ستون مهره ها - پوستر
19,500 تومان
15,000 تومان
دستگاه سرخرگی ( نمای قدامی) - پوستر
19,500 تومان
15,000 تومان