گروه کتب

داروهای ضد سرطان(ضدنئوپلاست) - کتاب های فارسی انتشارات
19,500 تومان
19,500 تومان
اصطلاحات پزشکی - کتاب های فارسی انتشارات
25,000 تومان
25,000 تومان
مرورسریع آی سی یو و اورژانسICU - کتاب های فارسی انتشارات
24,200 تومان
24,200 تومان
مرور سریع بر مراقبت از زخم - کتاب های فارسی انتشارات
19,200 تومان
19,200 تومان
Bacterial Persistence: Methods and Protocols - میکروب شناسی و انگل
199,200 تومان
139,440 تومان
29,200 تومان
کتاب جامع کرم شناسی - میکروب شناسی و انگل
129,200 تومان
129,200 تومان
MicroRNA Profiling: Methods and Protocols  2017 - میکروب شناسی و انگل
99,200 تومان
69,440 تومان
29,200 تومان
آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی - میکروب شناسی و انگل
24,200 تومان
24,200 تومان
آرام بخشی استنشاقی - کتاب های فارسی انتشارات
35,000 تومان
35,000 تومان
بین المللی شدن و تضمین کیفیت - کتاب های فارسی انتشارات
45,000 تومان
45,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Abdominal Ultrasound  2010 - رادیولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
ACP MKSAP HEMATOLOGY AND ONCOLOGY  2017 - داخلی خون و هماتولوژی
499,200 تومان
350,000 تومان
150,000 تومان
MODERN MEDICAL TOXICOLOGY 4th Edition  2013 - فارماکولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
ExpertDDx  Musculoskeletal 2018 - رادیولوژی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
150,000 تومان
Surgery of the Craniovertebral Junction 2013 - نورولوژی
1,399,200 تومان
980,000 تومان
150,000 تومان
Glutamine: Biochemistry, Physiology, and Clinical Applications 2017 - بیوشیمی
149,200 تومان
104,440 تومان
29,200 تومان
Hematology in Practice 2019 - داخلی خون و هماتولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
ELEMENTARY STATISTICS 2018 - بهداشت
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان