گروه کتب

Cornea, 2-Volume 5th Edition-2022 - چشم
3,499,200 تومان
2,400,000 تومان
150,000 تومان
Refractive Surgery  2020 + video - چشم
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
 Ophthalmology yanoff 2 vol + video 2019 - چشم
2,199,200 تومان
1,540,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

OXF HANDBOOK CLINICAL PHARMACY  2017 - فارماکولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
ENDOCRINOLOGY ADULT AND PEDIATRIC  2016 - داخلی غدد
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
150,000 تومان
Rheumatology Secrets  2020 - داخلی روماتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Yamada’s Atlas of Gastroenterology 2022 - داخلی گوارش
1,999,200 تومان
1,399,440 تومان
150,000 تومان
Grays basic anatomy  2018 - آناتومی
599,200 تومان
419,440 تومان
49,200 تومان
The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery 2020 - جراحی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Brain Injury Medicine: Board Review  2021 - نورولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
 Ophthalmic Care 2nd Revised  2017 - چشم
249,200 تومان
174,440 تومان
29,200 تومان
ترومای قفسه سینه - داخلی
25,000 تومان
25,000 تومان
Diagnostic Imaging: Breast 2 Vol  2019 - زنان و مامایی
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان
Conn
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
 Neurobiology of Disease  2016 - نورولوژی
2,499,200 تومان
1,750,000 تومان
150,000 تومان