گروه کتب

Acute Medicine, third edition 2023 - داخلی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
500,000 تومان
Falcon review step 1 2023 - آزمون های امریکا Step 1
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
1,950,000 تومان
MKSAP 19 Complete 2022 - داخلی کلیه
4,699,200 تومان
3,290,000 تومان
750,000 تومان
Essentials Of Biology2023 - ایمونولوژی
1,799,200 تومان
1,260,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Principles of Medical Biochemistry 2018 - بیوشیمی
249,200 تومان
174,440 تومان
24,200 تومان
INTERVENTIONAL ULTRASOUND  2015 - رادیولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Lasers and Lights 2017 - پوست
299,200 تومان
210,000 تومان
150,000 تومان
Nutrition in Kidney Disease  2014 - تغذیه
169,200 تومان
118,440 تومان
29,200 تومان
Ambulatory EEG monitoring 2017 - نورولوژی
699,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
SURGICAL PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY  2016 - گوش و حلق و بینی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
مرورسریع آی سی یو و اورژانسICU - کتاب های فارسی انتشارات
24,200 تومان
24,200 تومان
Oncology Nursing Drug Handbook 2018 - پرستاری
749,200 تومان
524,440 تومان
Tintinallis Emergency Medicine-A Comprehensive Study Guide 3 Vol + Video2020 - اورژانس
3,999,200 تومان
2,800,000 تومان
250,000 تومان
450,000 تومان