گروه کتب

Wintrobes Clinical Hematology 3 Vol + dvd 2019 - داخلی خون و هماتولوژی
4,299,200 تومان
3,000,000 تومان
150,000 تومان
Protein-based Therapeutics2023 - تغذیه
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Grabb and Smith
2,399,200 تومان
1,680,000 تومان
350,000 تومان
 (Netter Clinical Science) - نورولوژی
1,499,200 تومان
1,100,000 تومان
150,000 تومان
 Prescott
1,899,200 تومان
1,320,000 تومان
129,200 تومان
Review of Radiology  2020 - رادیولوژی
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Venous Interventional Radiology 2020 - رادیولوژی
499,200 تومان
350,000 تومان
150,000 تومان
Cohen
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
The Principles of Endodontics  2020 - دندانپزشکی
499,200 تومان
350,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Introducing Epigenetics: A Graphic Guide  2017 - ژنتیک
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
neofax 2020 - اطفال
1,499,200 تومان
1,100,000 تومان
150,000 تومان
Diagnostic Ultrasound Rumack  3 Vol  2024 - رادیولوژی
4,699,200 تومان
3,290,000 تومان
350,000 تومان
950,000 تومان
 ROTE LISTE 2020 - فارماکولوژی
6,999,200 تومان
5,600,000 تومان
4,950,000 تومان
PRACTICAL CLINICAL BIOCHEMISTRY  2013 - بیوشیمی
129,200 تومان
90,440 تومان
29,200 تومان