گروه کتب

Review of Pharmacology 2020 - فارماکولوژی
1,699,200 تومان
1,190,000 تومان
150,000 تومان
Pediatric ICD-10-CM 2020 - فرهنگ و واژه ها
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Neonatology at a Glance 2020 - اطفال
799,200 تومان
560,000 تومان
150,000 تومان
neofax 2020 - اطفال
1,499,200 تومان
1,100,000 تومان
150,000 تومان
Crash Course Paediatrics 5th Edition - اطفال
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Patient & Person: Interpersonal Skills in Nursing 2018 - پرستاری
259,200 تومان
181,440 تومان
34,200 تومان
Williams Gynecology 2vol  2020 - زنان و مامایی
2,299,200 تومان
1,610,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Rosal and Ackerman Surgical Pathology  2018 - پاتولوژی
4,699,200 تومان
3,290,000 تومان
150,000 تومان
CLINICAL NUTRITION AND AGING  2016 - تغذیه
99,200 تومان
69,440 تومان
  2014  Marino s The ICU Book - بیهوشی
1,599,200 تومان
1,120,000 تومان
150,000 تومان
Goldfrank Toxicologic Emergencies  2019 3Vol - فارماکولوژی
3,299,200 تومان
2,310,000 تومان
150,000 تومان
On Call Neurology  2021 - نورولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Medical Genetics 2020 - ژنتیک
899,200 تومان
630,000 تومان
150,000 تومان
Rang & Dale s Pharmacology 2020 - فارماکولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Atlas of Clinical Nuclear Medicine  2014 - رادیولوژی
2,599,200 تومان
1,820,000 تومان
150,000 تومان