نتایج جستجو در سایت

الگوریتم ها در تشخیص افتراقی: چگونه می توان به شکایات متداول ارائه شده در بیماران بزرگسال ، برای دانشجویان پزشکی و پزشکان جوان مراجعه کرد - داخلی
Algorithms in Differential Diagnosis: How to Approach Common Presenting Complaints in Adult Patients, for Medical Students and Junior Doctors 2019
الگوریتم ها در تشخیص افتراقی: چگونه می توان به شکایات متداول ارائه شده در بیماران بزرگسال ، برای دانشجویان پزشکی و پزشکان جوان مراجعه کرد
Deja Review: میکروبیولوژی و ایمونولوژی - آزمون های امریکا Step 1
Deja Review: Microbiology and Immunology 2020
Deja Review: میکروبیولوژی و ایمونولوژی
اشعه ایکس ABDOMINAL برای دانشجویان پزشکی - رادیولوژی
ABDOMINAL X-RAYS FOR MEDICAL STUDENTS 2015
اشعه ایکس ABDOMINAL برای دانشجویان پزشکی
تصویربرداری تشخیصی: پستان - معاینه فیزیکی و شرح و حال
خالی
تصویربرداری تشخیصی: پستان
تصویربرداری تشخیصی از پا و زخم - رادیولوژی
DIAGNOSTIC IMAGING OF THE FOOT AND ANKLE 2015
تصویربرداری تشخیصی از پا و زخم
تصویربرداری آناتومی: سر و گردن - رادیولوژی
Imaging Anatomy: Head and Neck 2024
تصویربرداری آناتومی: سر و گردن
تصویربرداری از مغز و ستون فقرات آناتومی - رادیولوژی
Imaging Anatomy Brain and Spine 2021
تصویربرداری از مغز و ستون فقرات آناتومی
اصول آناتومی مقطعی: یک رویکرد تصویربرداری - رادیولوژی
Fundamentals of Sectional Anatomy: An Imaging Approach 2015
اصول آناتومی مقطعی: یک رویکرد تصویربرداری
ULTRASOUND مداخله ای - رادیولوژی
INTERVENTIONAL ULTRASOUND 2015
ULTRASOUND مداخله ای
کتاب تجزیه و تحلیل رادیواکتیویته: دوره 1: فیزیک تابش و ردیاب ها - رادیولوژی
Handbook of Radioactivity Analysis: Volume 1: Radiation Physics and Detectors 2020
کتاب تجزیه و تحلیل رادیواکتیویته: دوره 1: فیزیک تابش و ردیاب ها
عصب شناسی در عمل بالینی برادلی - نورولوژی
Bradley and Daroff's Neurology in Clinical Practice 3 vol2022
عصب شناسی در عمل بالینی برادلی
عصب شناسی Meritt - نورولوژی
Merritt's Neurology 2 vol 2022
عصب شناسی Meritt
خون شناسی ویلیامز2021#   قطع A4 - داخلی خون و هماتولوژی
Williams hematology 3 Vol # 2021قطعA4
خون شناسی ویلیامز2021# قطع A4
تصویربرداری تشخیصی: نورورادیولوژی کودکان - رادیولوژی
Diagnostic Imaging: Pediatric Neuroradiology 2020
تصویربرداری تشخیصی: نورورادیولوژی کودکان
اطلس تصویربرداری وایر و آبراهامز از آناتومی انسان - رادیولوژی
Weir & Abrahams' Imaging Atlas of Human Anatomy 2021
اطلس تصویربرداری وایر و آبراهامز از آناتومی انسان
توموگرافی کامپیوتری قلب و عروق (کتابهای تخصصی آکسفورد در قلب و عروق) - رادیولوژی
Cardiovascular Computed Tomography 2020
توموگرافی کامپیوتری قلب و عروق (کتابهای تخصصی آکسفورد در قلب و عروق)
اصول پاتولوژی پاتوما 2021+ویدئو - آزمون های امریکا Step 1
By Husain A. Sattar - Fundamentals of Pathology Pathoma 2021+Video
اصول پاتولوژی پاتوما 2021+ویدئو
راهنمای آزمون پزشکی خانوادگی کانادا - آزمون های کانادا
Guide to the Canadian Family Medicine Examination 2018
راهنمای آزمون پزشکی خانوادگی کانادا
موارد ضروری برای آزمون مجوز پزشکی کانادا - آزمون های کانادا
ESSENTIALS FOR THE CANADIAN MEDICAL LICENSING EXAM 2016
موارد ضروری برای آزمون مجوز پزشکی کانادا
OnlineMedEd for USMLE Board Review+Videos, Audios 2019 - آزمون های کانادا
OnlineMedEd for USMLE Board Review+Videos, Audios 2019
علائم سیمز در ذهن: کتاب درسی روانشناسی توصیفی - روانپزشکی
Sims Symptoms in the Mind: Textbook of Descriptive Psychopathology 2018
علائم سیمز در ذهن: کتاب درسی روانشناسی توصیفی
جراحی پلاستیک چشم از قسمت فوقانی صورت - پتوز پلک بالا - درماتوكالاز و پتوز ابرو 2020 - چشم
Ophthalmic Plastic Surgery of the Upper Face- Eyelid Ptosis- Dermatochalasis- and Eyebrow Ptosis 2020
جراحی پلاستیک چشم از قسمت فوقانی صورت - پتوز پلک بالا - درماتوكالاز و پتوز ابرو 2020
راهنمای بلوک عصبی NYSORA: نسخه اول - نورولوژی
NYSORA Nerve Block Manual: First Edition 2022
راهنمای بلوک عصبی NYSORA: نسخه اول
دیسفاژی کودکان (اتیولوژی ، تشخیص و مدیریت) - اطفال
Pediatric Dysphagia (Etiologies, Diagnosis, and Management) 2020
دیسفاژی کودکان (اتیولوژی ، تشخیص و مدیریت)
THE OLDER ADULT PSYCHOTHERAPY  2015 - روانپزشکی
THE OLDER ADULT PSYCHOTHERAPY 2015
کتاب درسی جراحی چاقی# - جراحی
The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery 2020
کتاب درسی جراحی چاقی#
عصب شناسی بالینی آمینوف# - نورولوژی
Lange Clinical Neurology Aminoff 2021
عصب شناسی بالینی آمینوف#
چزشکی و فیزیولوژی در ارتفاع بالا  وارد،میلج و وست - فیزیولوژی
Ward, Milledge and West’s High Altitude Medicine and Physiology 2021
چزشکی و فیزیولوژی در ارتفاع بالا وارد،میلج و وست
متن نوروناتومی و اطلس مارتین - نورولوژی
Neuroanatomy Text and Atlas Martin 2021
متن نوروناتومی و اطلس مارتین
داروی آسیب مغزی - نورولوژی
Brain Injury Medicine: Board Review 2021
داروی آسیب مغزی