نتایج جستجو در سایت

سونوگرافی ناهنجاری های مادرزادی جنین: تشخیص افتراقی و شاخص های پیش آگهی - رادیولوژی
Ultrasound of Congenital Fetal Anomalies- Differential Diagnosis and Prognostic Indicators 2014
سونوگرافی ناهنجاری های مادرزادی جنین: تشخیص افتراقی و شاخص های پیش آگهی
سونوگرافی گام به گام در زنان - زنان و مامایی
Step By Step Ultrasound In Gynecology 2021
سونوگرافی گام به گام در زنان
عصب شناسی طرح (سری طرح ها) - آزمون های امریکا Step 2
Blueprints Neurology (Blueprints Series)2019
عصب شناسی طرح (سری طرح ها)
برنامه های زنان و زایمان در طرح ها (سری برنامه ها) - آزمون های امریکا Step 2
Blueprints Obstetrics & Gynecology (Blueprints Series)
برنامه های زنان و زایمان در طرح ها (سری برنامه ها)
طرح های کودکان  - آزمون های امریکا Step 2
Blueprints Pediatrics (Blueprints Series) 2020
طرح های کودکان
COMPREHENSIVE PHARMACY  SHARGEL  2013 - فارماکولوژی
COMPREHENSIVE PHARMACY SHARGEL 2013
راهنمای بیتز برای معاینه فیزیکی و اخذ شرح حال - معاینه فیزیکی و شرح و حال
Bates Guide To Physical Examination And History Taking(south asia edition) 2019
راهنمای بیتز برای معاینه فیزیکی و اخذ شرح حال
پزشکی عمومی راهنمای نشانه شناسی قسمت دوم - معاینه فیزیکی و شرح و حال
General Medical Semiology Guide Part II 2020
پزشکی عمومی راهنمای نشانه شناسی قسمت دوم
داروسازی اولتون: طراحی و ساخت داروها - فارماکولوژی
2022 Aulton Pharmaceutics- The Design and Manufacture of Medicines
داروسازی اولتون: طراحی و ساخت داروها
کتابچه راهنمای داروهای تزریقی - فارماکولوژی
Handbook on Injectable Drugs 2 Vol 20th edition 2018
کتابچه راهنمای داروهای تزریقی
بیهوشی میلر - بیهوشی
Millers Anesthesia 5 Vol + dvd 2020
بیهوشی میلر
بیهوشی بالینی - بیهوشی
Clinical Anesthesia- 8e BARASH 2 Vol 2017
بیهوشی بالینی
  2014  Marino s The ICU Book - بیهوشی
2014 Marino s The ICU Book
Thieme Review for the USMLE® Step 2: CS for IMGs 2020 - آزمون های امریکا Step 2
Thieme Review for the USMLE® Step 2: CS for IMGs 2020
پایه بیهوشی میلر - بیهوشی
Miller’s Basics of Anesthesia 8th 2023
پایه بیهوشی میلر
بیهوشی و بیماری همراه(اعتبار قیمت تا یک هفته) - بیهوشی
Stoeltings Anesthesia and Co-Existing Disease 8th Edition 2022
بیهوشی و بیماری همراه(اعتبار قیمت تا یک هفته)
کتاب راهنمای مراقبت انتقادی FINK - بیهوشی
TEXTBOOK OF CRITICAL CARE FINK 2vol 2024
کتاب راهنمای مراقبت انتقادی FINK
رویکرد عملی هنسلی به بیهوشی قلبی قفسه سینه - بیهوشی
Hensley's Practical Approach to Cardiothoracic Anesthesia 2019
رویکرد عملی هنسلی به بیهوشی قلبی قفسه سینه
کتاب راهنمای مدیریت درد بیمارستان عمومی ماساچوست - بیهوشی
The Massachusetts General Hospital Handbook of Pain Management(convert pdf) 2021
کتاب راهنمای مدیریت درد بیمارستان عمومی ماساچوست
مدیریت درد حاد - بیهوشی
ACUTE PAIN MANAGMENT 2021
مدیریت درد حاد
موارد بالینی مصور بیهوشی - بیهوشی
ILLUSTRATED CLINICAL CASES ANETHESIA 2015
موارد بالینی مصور بیهوشی
بیهوشی کودکان گریگوری - بیهوشی
Gregory's Pediatric Anesthesia 2020
بیهوشی کودکان گریگوری
مدیریت بحران در بیهوشی - بیهوشی
CRISIS MANAGMENT IN ANESTHESIOLOGY 2015
مدیریت بحران در بیهوشی
بررسی بیهوشی فاوست - بیهوشی
Faust's Anesthesiology Review 2020
بررسی بیهوشی فاوست
موارد بیهوشی بالینی مورگان و میخائیل - بیهوشی
Morgan and Mikhail's Clinical Anesthesiology Cases 2020
موارد بیهوشی بالینی مورگان و میخائیل
اصول و روشهای مراقبت از بیمار پیرسون و فیرچیلد - پرستاری
Pierson and Fairchild's Principles & Techniques of Patient Care 2018
اصول و روشهای مراقبت از بیمار پیرسون و فیرچیلد
بررسی بیهوشی جامع - بیهوشی
Anesthesia comprehensive review 2020
بررسی بیهوشی جامع
پیوند سلولهای خونساز توماس - علوم آزمایشگاهی
Thomas' Hematopoietic Cell Transplantation 2017
پیوند سلولهای خونساز توماس
بررسی بیهوشی میلر - بیهوشی
Miller s Anesthesia Review 2018
بررسی بیهوشی میلر
اصول پزشکی ریوی - داخلی تنفس
principles of pulmonary medicine 2019
اصول پزشکی ریوی